РОЗДІЛ 3 ЕТИКА ДЛЯ ВСІХ ПРОФЕСІЙНИХ БУХГАЛТЕРІВ

Загальна характеристика фундаментальних принципів

Чесність

Об'єктивність

Професійна компетентність та належна ретельність

Конфіденційність

Професійна поведінка

Стрижневі терміни: фундаментальні принципи, чес­ність, об'єктивність, професійна компетентність, нале­жна ретельність, конфіденційність, професійна поведінка, загроза власного інтересу, загроза власної оцінки, загроза захисту, загроза особистих стосунків, загроза тиску, етичний конфлікт.

Після вивчення цієї теми ви будете знати і розуміти:

сутність етичних вимог та фундаментальних принципів;

особливості професійної компетентності та належної ретельності;

умови розкриття аудитором конфіденційної інформації;

основні норми професійної поведінки;

класифікацію загроз;

застережні заходи, що вживаються для усунення загроз;

особливості розв'язання етичних конфліктів.