ТЕСТИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

Що не є метою міжнародної федерації бухгалтерів?

а)         служіння інтересам суспільства;

б)         вдосконалення бухгалтерської професії на міжнародному
рівні;

в)         розвиток сильної міжнародної економіки;

г)         викликати суспільний інтерес до професії бухгалтера.

Кількість членів міжнародної федерації бухгалтерів:

а)         162 організації;

б)         160 організацій;

в)         165 осіб;

г)         163 організації.

До фундаментальних принципів не відносять:

а)         професійну поведінку;

б)         технічні стандарти;

в)         професіоналізм;

г)         довіру.

Що не належить до основних 4-х проблем, які, згідно з МСА, повинні задовольнятися бухгалтерською професією?

а)         довіра;

б)         конфіденційність;

в)         професіоналізм;

г)         чесність.

У вступі міжнародних стандартів аудиту визначено:

а)         загальні принципи і обов'язки;

б)         оцінка ризиків та відповідь на оцінювання ризиків;

в)         мета стандарту і завдання;

г)         суть стандарту;

д)         аудиторські докази та використання роботи інших фахівців.

До основних потреб аудиторів не входить:

а)         довіра;

б)         професіоналізм;

в)         якість послуг;

г)         конфіденційність;

д)         професійна поведінка.

Для досягнення професійних цілей бухгалтер-практик по­винен дотримуватись:

а)         фундаментальних принципів;

б)         4 основних потреб;

в)         принципів професійної поведінки;

г)         всі відповіді правильні.

Положення міжнародної практики аудиторам дають дода­ткові рекомендації:

а)         по складанню аудиторського висновку;

б)         по наданню впевненості аудитором;

в)         по застосуванню міжнародних стандартів;

г)         всі відповіді вірні.

Головний офіс МФБ знаходиться:

а)         в Берліні;

б)         в Парижі;

в)         в Москві;

г)         в Нью-Йорку.

Фундаментальні принципи професійних бухгалтерів та аудиторів:

а)         чесність, об'єктивність, професійна компетентність, кон-
фіденційність, професійна поведінка, технічні стандарти;

б)         довіра, професіоналізм, професійна поведінка, конфіден-
ційність;

в)         довіра, технічні стандарти, об'єктивність, професійна по-
ведінка.

Документи, що формують однакові умови, за яких забез­печується відповідний рівень якості аудиту та супутніх йому послуг це:

а)         нормативи аудиту;

б)         Міжнародні стандарти аудиту;

в)         Стандарти аудиту;

г)         Концептуальна основа;

Міжнародні стандарти аудиту не відображають:

а)         вступ, в якому мета стандарту і завдання;

б)         розділи, які викладають суть стандарту;

в)         висновки, які узагальнюють всю теорію з міжнародних стан-
дартів аудиту;

г)         додатки (для деяких стандартів).

Міжнародна федерація бухгалтерів складається із:

а)         133 організацій—членів всього світу;

б)         143 організацій—членів всього світу;

в)         153 організацій—членів всього світу;

г)         163 організацій—членів всього світу.