АНОТАЦІЯ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

В. П. Бралатан, Л. В. Гуцаленко, Н. Г. Здирко

ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури» 2011


УДК 174:657(075.8) ББК 87.715я73 Б 87


Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1/11-9793 від 22.10.2010р.)