КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

Яка мета та завдання Міжнародної Федерації бухгалтерів?

Яким шляхом здійснюється служіння інтересам суспільства Міжнародною Федерацією бухгалтерів?

Яким шляхом Міжнародна Федерація бухгалтерів робить внесок в ефективне функціонування міжнародної економіки?

Який склад Міжнародної Федерації бухгалтерів і хто її пред­ставляє?

Хто керує Міжнародною Федерацією бухгалтерів?

Хто входить до складу Правління Міжнародної Федерації бу­хгалтерів?

Рада і Правління — це один і той самий орган? Якщо ні, то чим вони відрізняються?

Які існують Ради Міжнародної Федерації бухгалтерів?

Які функції покладено на Раду з Міжнародних стандартів ау­диту та надання впевненості?

Які основні потреби повинні бути задоволені в цілях бухгал­терської професії?

Назвіть фундаментальні принципи, яких потрібно дотриму­ватись для досягнення цілей бухгалтерської професії?

Яка структура Спілки аудиторів України?

Які права та обов'язки аудиторів?

За яких умов припиняється членство в САУ?

Назвіть керівні органи САУ.