РОЗДІЛ 2 РЕГУЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЇ БУХГАЛТЕРА ТА АУДИТОРА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Основи діяльності та функції Аудиторської палати України

Міжнародна федерація бухгалтерів

Мета, завдання та структура МФБ

Послуги з аудиту та надання впевненості. Етика

Призначення й класифікація міжнародних стандартів аудиту

Кодекс професійної етики аудитора

2.3.      Організація та особливості роботи Спілки аудиторів
України

Стрижневі терміни: Аудиторська палата України, Між­народна федерація бухгалтерів, Спілка аудиторів України, функції організацій, повноваження організацій, склад, дже­рела фінансування.

Після вивчення цієї теми ви будете знати і розуміти:

функції АПУ;

особливості формування АПУ;

порядок делегування представників до АПУ;

склад АПУ;

мету, завдання і структуру МФБ;

функції рад, що входять до складу МФБ;

класифікацію МСА;

особливості роботи САУ.