Розділ 11 РОЗРОБКА І ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У СФЕРІ ПОСЛУГ

План викладу і засвоєння матеріалу

Сутність і класифікація рішень у менеджменті сфери послуг

Підходи до прийняття управлінських рішень

11.3.    Фактори, що впливають на розробку і прийняття
управлінських рішень

Процес підготовки, прийняття та реалізації управлін­ських рішень

Моделі і методи розробки управлінських рішень

В темі розкрито сутність процесу прийняття рішень, різновиди управлінських рішень, чинники та перелік обмежень, що впливають на процес прийняття рішення у сфері послуг. Значну увагу приділено про­цесу, методам і способам підготовки та прийняття управлінських рішень в сучасних умовах господарювання.

Ключові поняття і терміни

рішення, процес прийняття рішення, запрограмовані, незапрограмовані рі­шення, інтуїція, альтернатива, ризик, фактори впливу, обмеження, наслід­ки, зворотній зв'язок, теорія ігор, «дерево рішень», теорія черг, імітаційне моделювання