ЗМІСТ

Вступ  4

Розділ 1. Інтернаціоналізація виробництва

та шляхи її здійснення          6

Основні поняття        6

Етапи інтернаціоналізації виробництва     8

Розділ 2. інтернаціональна форма закону вартості            14

Основи формування міжнародної вартості            14

Світові ціни як форма реалізації

інтернаціональної вартості  21

Особливості формування світових цін      23

Розділ 3. Теоретичні аспекти міжнародного поділу праці           34

Економічні основи МПП     34

Міжнародна спеціалізація виробництва     42

Міжнародне кооперування виробництва  47

Сучасний стан міжнародного поділу праці            49

Участь України в міжнародній виробничій кооперації    60

Розділ 4. Формування міжнародних економічних відносин

між розвиненими країнами та країнами, що розвиваються . 63

Типологія країн світу           63

Міжнародні економічні відносини України           69

Розділ 5. Конкуренція як складова ринкової економіки  75

Поняття конкуренції в економічній науці              75

Функції конкуренції та її підтримка           82

Конкурентні переваги          96

Глобалізація стратегії

як фактор досягнення конкурентної переваги       99

Методи оцінки конкурентоспроможності продукції        120

Розділ 6. Міграція населення            138

Розділ 7. Міжнародне науково-технічне співробітництво           155

Розділ 8. Глобальні світові проблеми         181

Розділ 9. Платіжний баланс держави          198

Визначення та значення платіжного балансу        198

Структура платіжного балансу       200

Динаміка платіжного балансу України      205

Література      217

Додатки           223