Додаток А Платіжний баланс України за 2000 р., млн дол США [40]

 

Статті платіжного балансу

Усього

Країни СНД і Бал-тії

Інші краї­ни світу

1

2

3

4

Рахунок поточних операцій

1481

- 1516

2997

Баланс товарів і послуг

1406

- 1471

2877

Експорт товарів і послуг

19522

8104

11418

Імпорт товарів і послуг

- 18116

- 9575

- 8541

Баланс товарів

779

- 2949

3728

Експорт товарів *

15722

5757

9965

Імпорт товарів

- 14943

- 8706

- 6237

у тому числі

 

 

 

Товари загального користування

- 13

- 3358

3345

експорт (FOB)

13775

5265

8510

імпорт (FOB)

- 13788

- 8623

- 5165

Товари для переробки

781

356

425

кредит

1806

429

1377

дебет

- 1025

- 73

- 952

Ремонт товарів

124

57

67

кредит

135

61

74

дебет

- 11

- 4

- 7

Товари, придбані в портах транспорт­ними організаціями

- 113

- 4

- 109

кредит

6

2

4

дебет

- 119

- 6

- 113

Довідково:

 

 

 

Експорт товарів за даними Держкомстату

14573

4802

9771

Коригування:

1149

955

194

По класифікації

135

61

74

ремонт товарів

135

61

74

Охоплювання

1014

894

120

у т.ч. передача авіакомплексів Росії

274

274

0

Імпорт товарів за даними Держкомстату

- 13957

- 8265

- 5692

1

2

3

4

Коригування:

- 986

- 441

- 545

По класифікації

69

16

53

ремонт товарів

- 11

- 4

- 7

Коригування до цехів "FOB"

80

20

60

Охоплювання

- 1055

- 457

- 598

Баланс послуг

627

1478

- 851

Експорт послуг

3800

2347

1453

Імпорт послуг

- 3173

- 869

- 2304

Транспортні послуги

2530

1807

723

кредит

2920

1959

961

дебет

- 390

- 152

- 283

пасажирські

78

29

49

кредит

169

74

95

дебет

- 91

- 45

- 46

вантажні

2087

1723

364

кредит

2179

1766

413

дебет

- 92

- 43

- 49

інші

365

55

310

кредит

572

119

453

дебет

- 207

- 64

- 143

Морський транспорт

324

48

276

кредит

435

78

357

дебет

- 111

- 30

- 81

пасажирський

3

0

3

кредит

3

0

3

дебет

0

0

0

вантажний

44

2

42

кредит

80

24

56

дебет

- 36

- 22

- 14

інший

277

46

231

кредит

352

54

298

дебет

- 75

- 8

- 67

1

2

3

4

Залізничний транспорт

209

30

179

кредит

330

115

215

дебет

- 121

- 85

- 36

пасажирський

23

23

0

кредит

65

61

4

дебет

- 42

- 38

- 4

вантажний

153

7

146

кредит

181

19

162

дебет

- 28

- 12

- 16

інший

33

0

33

кредит

84

35

49

дебет

- 51

- 35

- 16

Повітряний транспорт

117

11

106

кредит

219

27

192

дебет

- 102

- 16

- 86

пасажирський

45

5

40

кредит

91

12

79

дебет

- 46

- 7

- 39

вантажний

41

3

38

кредит

46

4

42

дебет

- 5

1

- 4

інший

31

3

28

кредит

82

11

71

дебет

- 51

- 8

- 43

Інший транспорт

1880

1718

162

кредит

1936

1739

197

дебет

- 56

- 21

- 35

пасажирський

7

1

6

кредит

10

1

9

дебет

- 3

0

- 3

вантажний

1849

1711

138

кредит

1872

1719

153

(дебет)

 

 

 

1

2

3

4

у тому числі

 

 

 

трубопровідний транспорт

1750

1710

40

дебет

- 23

- 8

- 15

інший

24

6

18

кредит

54

19

35

дебет

- 30

- 13

- 17

Подорожі

- 76

- 30

- 46

кредит

394

158

236

дебет

- 470

- 188

- 282

Послуги зв'язку

- 10

0

- 10

кредит

89

58

31

дебет

- 99

- 58

- 41

Будівельні послуги

- 133

- 132

- 1

кредит

38

8

30

дебет

- 171

- 140

- 31

Фінансові послуги

- 52

- 4

- 48

кредит

22

3

19

дебет

- 74

- 7

- 67

Страхові послуги

- 81

- 22

- 59

кредит

4

1

3

дебет

- 85

- 23

- 62

Комп'ютерні й інформаційні послуги

- 45

- 29

- 16

кредит

6

1

5

дебет

- 51

- 30

- 21

Роялті та ліцензійні послуги

- 662

- 46

- 616

кредит

1

0

1

дебет

- 663

- 46

- 617

Реклама та маркетинг

- 118

- 95

- 23

кредит

12

1

11

дебет

- 130

- 96

- 34

Наукові та конструкторські розробки

- 13

1

- 14

кредит

47

19

28

дебет

- 60

- 18

- 42

1

2

3

4

Технічна допомога

- 583

0

- 583

кредит

0

0

0

дебет

- 583

0

- 583

Послуги з утримання Чорноморського флоту Росії на території України

98

98

0

кредит

98

98

0

дебет

0

0

0

Інші ділові послуги

- 228

- 70

- 158

кредит

169

41

128

дебет

397

- 111

- 286

Доходи

- 942

- 87

- 855

кредит

143

10

133

дебет

- 1085

97

- 988

Оплата праці

31

3

28

кредит

33

3

30

дебет

- 2

0

- 2

Доходи від інвестицій

- 973

- 90

- 883

кредит

110

7

103

дебет

- 1083

- 97

- 986

доходи від прямих інвестицій

- 43

0

- 43

кредит

0

0

0

дебет

- 43

0

- 43

доходи від портфельних інвестицій

- 458

- 58

- 400

кредит

3

3

0

дебет

- 461

- 61

- 400

доходи від інших інвестицій

- 472

- 32

- 440

кредит

107

4

103

дебет

- 579

- 36

- 543

Поточні трансферти

1017

42

975

кредит

1136

49

1087

дебет

- 119

- 7

- 112

Рахунок операцій з капіталом і фінан­совими операціями

- 1331

122

- 1453

Рахунок операцій з капіталом

- 8

0

- 8

кредит

0

0

0

дебет

- 8

0

- 8

1

2

3

4

Капітальні трансферти

- 8

0

- 8

кредит

0

0

0

дебет

- 8

0

- 8

Грошові перекази мігрантів

- 8

0

- 8

кредит

0

0

0

дебет

- 8

0

- 8

Фінансовий рахунок

- 1323

122

- 1445

Прямі інвестиції

594

24

570

За рубежем

- 1

0

- 1

Акціонерний капітал

- 1

0

- 1

В Україну

595

24

571

Акціонерний капітал

595

24

571

Портфельні інвестиції

- 201

2

- 203

Активи

- 4

0

- 4

Цінні папери, що надають право на участь у капіталі

- 2

0

- 2

Банки

- 2

0

- 2

Боргові цінні папери

- 2

0

- 2

Облігації й інші довгострокові цінні папери

- 2

0

- 2

Банки

- 2

0

- 2

Зобов'язання

- 197

2

- 199

Цінні папери, що надають право на участь у капіталі

- 193

2

- 195

Інші сектори

- 193

2

- 195

Боргові цінні папери

- 4

0

- 4

Облігації й інші довгострокові цінні боргові папери

- 4

0

- 4

Сектор державного регулювання

- 4

0

- 4

Інші інвестиції

- 1318

96

- 1414

Активи

- 449

963

- 1412

Позики

12

14

- 2

Банки

12

14

- 2

Довгострокові

3

0

3

Короткострокові

9

14

- 5

1

2

3

4

Валюта та депозити

- 95

- 36

- 59

Інститути грошово-кредитного регулю­вання

- 15

0

- 15

Банки

- 76

- 35

- 41

Інші сектори

- 4

- 1

- 3

Інші активи

- 366

985

- 1351

Сектор державного регулювання

1002

1002

0

Короткострокові

1002

1002

0

Інші сектори

- 1368

- 17

- 1351

Короткострокові

- 1368

- 17

- 1351

Зобов'язання

- 869

- 867

- 2

Позики

- 1673

- 1293

- 380

Інститути грошово-кредитного регулю­вання

- 604

0

- 604

Кредити і позички від МВФ

- 604

0

- 604

отримані

245

0

245

погашені

- 849

0

- 849

Сектор державного регулювання

- 1356

- 1205

- 151

Довгострокові

- 1356

- 1205

- 151

отримані

179

0

179

погашені ***

- 1535

- 1205

- 330

у т.ч. взаємозалік з Росією

- 1100

- 1100

0

Банки

18

- 75

93

Короткострокові

18

- 75

93

Інші сектори

269

- 13

282

Довгострокові

270

1

269

отримані

915

61

854

погашені

- 645

- 60

- 585

Короткострокові

- 1

- 14

13

Валюта і депозити

95

12

83

Банки

95

12

83

Інші зобов'язання

709

414

295

Сектор державного регулювання

330

47

283

Короткострокові

330

47

283

Загальна заборгованість

0

0

0

1

2

3

4

Нагромадження заборгованості **

709

0

709

Основна сума довгострокового боргу

509

0

509

Відсотки

200

0

200

Переоформлення простроченої забор­гованості **

- 709

0

- 709

Основна сума боргу

- 509

0

- 509

Відсотки

- 200

0

- 200

Інші

330

47

283

Інші сектори

379

367

12

Короткострокові

379

367

12

Інші

379

367

12

Резервні активи

- 398

0

- 398

Спеціальні права позичання

- 184

0

- 184

Валюта та депозити

- 214

0

- 214

Помилки

150

-

-

Баланс

0

-

-

* З урахуванням вартості товарів, переданих у власність Ро­сійської Федерації в рахунок погашення заборгованості НАК "Наф-тогаз України" перед ВАТ "Газпром" згідно з угодою між урядом Російської Федерації та Кабінетом Міністрів України від 8 жовтня 1999 р.

** Відображення реструктуризації боргових зобов'язань України.

*** З урахуванням взаємозаліку платежів з Російською Феде­рацією в рахунок погашення державного зовнішнього боргу Украї­ни, згідно з угодою між урядом Російської Федерації від 28.05.1997 р. про взаєморозрахунки, зв'язані з поділом Чорноморського флоту Російської Федерації на території України в сумі 1099,6 млн дол США.