ЗМІСТ

1.         Теоретичні основи міжнародних економічних

конфліктів                  5

Предмет і метод економічної конфліктології                    5

Становлення економічної конфліктології              12

Конфлікти в міжнародній економіці — ресурсний
аспект             15

Конфлікти на споживчому ринку               21

Міжнародні економічні конфлікти             26

Конфлікти і міжнародна міжнародна конкуренція           34
Контрольні питання             48

2.         Торгівельні війни сучасності                       50

Торгівельні війни як інструмент досягнення гео-
політичних цілей                  50

Діяльність міжнародних торгівельних організацій

в контексті вирішення проблем торгівельних війн                      55

Торгівельні війни в сучасному світі                       63

Сучасні методи виходу з конфліктного протисто-
яння                83

Контрольні питання             85

3.         Міжнародні економічні конфлікти

в паливно-енергетичній сфері                     86

3.1 Нафтовий чинник світової політики                86

Тенденції і проблеми світового газозабезпечення            103

Російсько-білоруський енергетичний конфлікт ....           111

Газовий конфлікт між Україною і Росією 2005—

2006 рр                       112

Контрольні питання             119

4.         Конфлікти і ризики при злитті та поглинанні

міжнародних компаній                    120

Теоретичні аспекти злиття і поглинань компаній            121

Конфлікти і ризики при злитті і поглинанні ком-
паній               123

Контрольні питання             144

5.         Світові інфраструктурні проекти та безпека

транзитного простору України       146

Історичні передумови розвитку інфраструктури

світу                146

Розвиток світових мегапроектів                 151

Конфлікти навколо транспортних мегапроектів
минулого і сучасності                      152

Транзит і його теоретична основа              158

Напрями підвищення конкурентоспроможності

підприємств транспортного машинобудування               167

Контрольні питання             172

6.         Міжнародні демографічні конфлікти         173

Демографічні проблеми людства    173

Історичні передумови формування сучасних міг-
раційних процесів в Україні            178

Вплив структур міграції на соціально-демографіч-
ні конфлікти  184

Вплив міграції на соціально-культурний розвиток
суспільства    192

Демографічна ситуація в Україні    197

Україна на світовому ринку трудових ресурсів .... 205

Динаміка міграційних процесів в Україні 215

Інтеграція українського ринку трудових ресурсів

до світового ринку праці     223

Історичне формування і поширення нелегальної
міграції у світі           229

Історичне формування міжнародної інтелектуа-
льної міграції 235

Особливості впливу міжнародної інтелектуальної
міграції на демографічну ситуацію у світі 241

Вплив глобалізації та світових проблем людства

на міграцію населення         250

Контрольні питання 265

Теми рефератів (курсових робіт)     267

Список рекомендованої літератури            270