1.4. Ризик як історична й економічна категорія

Так що ж таке «ризик»?

На сьогодні немає однозначного поняття сутності ризику. Це пояснюється, зокрема, багатоаспектністю цього явища, а також недостатнім використанням у реальній економічній практиці й управлінській діяльності.

Ризик можна розглядати як історичну категорію. Він вини­кає на нижчій сходинці цивілізації і є усвідомленою людиною можливою небезпекою.

При зародженні товарно-грошових відносин ризик стає еко­номічною категорією. Як економічна категорія ризик є подією, яка може відбутися чи не відбутися і спрямована на привабливу мету, досягнення якої пов'язане для людини з елементами небез­пеки, загрозою втрати чи неуспіху.

Отже, ризик — це складне явище, що має безліч розбіжних, а іноді й протилежних реальних обґрунтувань. Це обумовлює мо­жливість існування декількох визначень поняття ризику з різних поглядів.

Найбільш розповсюджені визначення ризику:

«Ризик — можливість небезпеки», або «дія навмання в надії на сприятливий результат», або «імовірність виникнення збит­ків чи недоодержання доходів порівняно з прогнозованим варіан­том у результаті здійснення підприємницької діяльності».

Оскільки ризик може відбутися, а може і не відбутися, то мо­жливі три результати:

«—» — збиток,«0»,   «+» — прибуток.