10.3. Процедура прийняття рішень при додатковому дослідженні стану ринку

Ускладнимо розглянуту вище задачу. Перед тим як приймати рішення про будівництво, керівництво компанії повинне визначити, чи замовляти додаткове дослідження стану ринку чи ні, причому надана послуга обійдеться компанії в 10 000 у. од. Керівництво ро­зуміє, що додаткове дослідження, як і раніше, не здатне дати точної інформації, але воно допоможе уточнити очікувані оцінки кон'юн­ктури ринку, змінивши тим самим значення ймовірностей.


Щодо фірми, якій можна замовити прогноз, відомо, що вона здатна уточнити значення ймовірностей сприятливого чи неспри­ятливого результату. Можливості фірми у вигляді умовних ймо­вірностей сприятливості і несприятливості ринку збуту відбиті в табл. 10.2. Наприклад, коли фірма запевняє, що ринок сприятли­вий, то з імовірністю 0,78 цей прогноз справджується (з імовірні­стю 0,22 можуть виникнути несприятливі умови), прогноз про несприятливість ринку справджується з імовірністю 0,73.

Припустимо, що фірма, якій замовили прогноз стану ринку, запевняє:

ситуація буде сприятливою з імовірністю 0,45;

ситуація буде несприятливою з імовірністю 0,55.


На підставі додаткових даних можна побудувати нове дерево рішень (рис. 10.2), де розвиток подій походить від кореня дерева до наслідків, а розрахунок прибутку виконується від кінцевих станів до початкових.

Аналізуючи дерево рішень, можна зробити такі висновки:

необхідно проводити додаткове дослідження кон'юнктури ринку, оскільки це дозволяє істотно уточнити прийняте рішення;

якщо фірма прогнозує сприятливу ситуацію на ринку, то доцільно будувати велике підприємство (очікуваний максималь­ний прибуток 116 400 у од), якщо прогноз несприятливий — мале (очікуваний максимальний прибуток 12 400 у од).


40 000

Подпись: Сприятливий стан (0,50) 200 000
(0,50) -180 000 Сприятливий стан

Не проводити д°слідженняД велике підприємство -.-I ' ' 1000

Мале

40 000

підприємство

49 200 ' //

(0,50) 100 000 Несприятливий стан

Патент

116 400 Велике підприємство (0,45) г

(0,78)

(0,22) (0,78)

— (0,22)

(0,50) -20 000 10 000

116 400

Мале підприємство

Сприятливий стан

-180 000

Сприятливий стан

73 600 Патент

200 000

Проводити дослідження

            7^       

Велике
підприємство
            ^і^ж:  

100 000 Несприятливий стан -20 000

-10 000

(0,27)

-           (0,73) ■ (0,27)

—        (0,73)

10 000

200 000

-77 400

Мале підприємство

-180 000

Сприятливий стан

12 400

(0,55)

100 000 Несприятливий стан

12 400

-20 000

Патент

Сприятливий стан

10 000

Рис. 10.2. Дерево рішень при додатковому обстеженні ринку