10.2. Процедура прийняття рішення за допомогою дерева рішень

Розглянемо процедуру прийняття рішення на прикладі насту­пної задачі.

Керівництво компанії вирішує, чи створювати для випуску нової продукції велике виробництво, мале підприємство чи про­дати патент іншій фірмі. Розмір виграшу, який компанія може одержати, залежить від сприятливого чи несприятливого стану ринку (табл. 10.1).

На основі даної таблиці виграшів (утрат) можна побудувати дерево рішень (рис. 10.1).Велике підприємство

40000


40 000


Сприятливий стан

-180 000

Несприятливий стан

1оо ооо


 


 

Мале підприємство


Сприятливий стан

-20 000


Несприятливий стан 10 000

Патент

Рис. 10.1 Дерево рішень без додаткового обстеження кон'юнктури ринку

Імовірність сприятливого і несприятливого станів економіч­ного середовища дорівнює 0,5. Процедура прийняття рішення полягає в обчисленні для кожної вершини дерева (при русі справа наліво) очікуваних грошових оцінок, відкиданні безпер­спективних галузей і виборі галузей, яким відповідає максима­льне значення ОГО.

Визначимо середній очікуваний виграш (ОГО):

для вершини ОГО1 = 0,5-200 000 + 0,5 (-180 000) = 10 000 у. од.;

для вершини ОГО2 = 0,5-100 000 + 0,5 (-20 000) = 40 000 у. од.;

для вершини ОГО3 = 10 000 у. од.

Висновок:

Найбільш доцільно вибрати стратегію 2, тобто будувати мале підприємство, а галузі (стратегії) 1 і 3 дерева рішення можна від­кинути. ОГО найкращого рішення дорівнює 40 000 у. од. Слід за­значити, що наявність стану з імовірностями 50 % невдачі і 50 % удачі на практиці часто означає, що справжні імовірності гравцю швидше за все невідомі і він усього лиш приймає таку гіпотезу (так зване припущення «fifty — іїпу» — п'ятдесят на п'ятдесят).