7.4. Ухвалення рішення

Ухвалення рішення є завершальною і найвідповідальнішою процедурою в оцінці ризиків фінансово-господарської діяльності.

При виробленні стратегії поведінки і в процесі ухвалення кон­кретного рішення доцільно розрізняти і виділяти певні ділянки (зони ризику) залежно від рівня можливих (очікуваних) втрат у фінансово-господарській діяльності» [1].


Так, на підставі узагальнення результатів досліджень багатьох авторів з проблеми кількісної оцінки ризиків фінансово-госпо­дарської діяльності підприємств розроблена і пропонується емпі­рична шкала ризику, яку можна застосовувати при його кількіс­ній оцінці (табл. 7.5).

Таблиця 7.5


ЕМПІРИЧНА ШКАЛА РИЗИКУ