7.2. Побудова таблиці якісного аналізу ризиків

Якісна оцінка ризиків має на увазі: виявлення ризиків, власти­вих реалізації передбачуваного рішення; визначення кількісної структури ризиків; виявлення найбільш ризиконебезпечних діля­нок в розробленому алгоритмі ухвалюваного рішення. Для здійс­нення даної процедури пропонується використовувати таблицю якісного аналізу. (див. табл. 7.2.).


Таблиця 7.2

У таблиці по рядках поданий алгоритм дій при ухваленні рі­шення, а по стовпцях — фіксовані раніше ризики. Так, при рі­шенні на розміщення нових базових станцій на одному з підпри­ємств зв'язку оцінка ризиків може виглядати таким чином Після складання даної таблиці виробляється якісний аналіз ризиків, властивих реалізації даного рішення.

Мета даного етапу оцінки — виявити основні види ризиків, що впливають на фінансово-господарську діяльність. Перевага такого підходу полягає у тому, що вже на початковому етапі ана­лізу керівник підприємства може наочно оцінити ступінь ризико­ваної за кількісним складом ризиків і вже на цьому етапі відмо­витися від втілення в життя певного рішення.

Як ілюстрація пропонується частина таблиці оцінки організа­ційного ризику, заповненої для деякого гіпотетичного підприємс­тва (табл. 7.3).