6.8. Ризик недоодержання прибутку

Ризик, що відноситься до чистого прибутку банку (після відрахування усіх витрат, у тому числі податків), відомий під назвою ризик недоодержання прибутку.

Прибуток може бути зненацька зменшений під впливом внут-рішньобанківських чи зовнішніх факторів, наприклад, змін еко­номічних умов чи змін у законодавстві і регулюванні.

Найбільш розповсюдженими показниками ризику недоодер­жання прибутку є:

стандартне відхилення (о);

варіація (у) чистого прибутку після виплати податків;

прибутковість активів.

Чим більше стандартне відхилення чи варіація прибутку бан­ку, тим більше ризикованим виглядає становище банку з погляду прибутку. Якщо інвестори в цінні папери банку очікують, що підвищений ризик недоодержання прибутку збережеться і далі, вони будуть прагнути компенсувати його за допомогою більш високих доходів від банку чи знайдуть інше застосування своїм грошам.