4.7. Ризики керування

Керування і ризик невіддільні.

Ризики керування — це ризики цілеспрямування, маркетингу, менеджменту.

Ризик цілеспрямування — це можливість неправильного ви­значення цілей діяльності організації. При неправильно постав­лених цілях соціальна і господарська діяльність суб'єкта не може бути успішною.

Ризик маркетингу — це можливість відхилень у результатах діяльності через конкретний вибір інструментів досягнення по­ставлених цілей.


Ризик менеджменту — це можливість неправильних дій у процесі досягнення поставлених цілей з використанням визначе­них у результаті маркетингу інструментів.

Ризик менеджменту включає ризик вивчення і ризик дії.

Ризик вивчення визначається тим, що не можна ефективно керувати й оцінювати ризик керування об'єктом, про яке в мене­джера існують надто нечіткі, неструктуровані уявлення.

Однак зарубіжні і ряд вітчизняних теорій менеджменту не розглядають це найважливіше, з погляду ефективності і ризиків у керуванні, питання. Цей недолік теоретичного менеджменту усу­нутий структуризацією і розробкою типових уявлень об'єкта ке­рування в роботах.

Ризик дії пов'язаний з можливістю прийняття небезпечних рішень і виникненням ризику в процесі виконання цих рішень.

Цей ризик пов'язаний з тим, що будь-яке управлінське рішен­ня реалізується в умовах, першу частину яких можна вважати ви­значеними (детермінованими), другу — випадковими, а третю — невизначеними. Випадковість і невизначеність умов і ситуацій керування можуть приводити до негативних відхилень. Можна стверджувати, що чим більша частка випадкових і невизначених умов прийняття рішень, тим вищий ризик прийняття і реалізації небезпечних рішень. Таємниця і конфіденційність збільшують невизначеність умов прийняття рішень.

Людський фактор може бути джерелом ризику внаслідок дії конкурентів, таємниці, конфіденційності, що можуть породжува­ти невизначеність знань про об'єкт керування (ризик вивчення) або помилкові дії менеджера чи оператора (ризик ії), конфліктів.