ВНУТРІШНІ РИЗИКИ 4.1 Види внутрішніх ризиків

Внутрішні ризики залежать від здатності підприємця організувати виробництво і збут продукції (до них нале­жать ризики, обумовлені діяльністю самого підприємства і його контактної аудиторії).

Внутрішні ризики впливають на підприємницьку діяльність. Вони значною мірою визначаються помилковими рішеннями, прийнятими керівниками унаслідок їхньої некомпетентності. Крім того, на їх рівень впливає ділова активність керівництва підприємства, вибір оптимальної маркетингової стратегії, політи­ки і тактики, реклами та інші фактори: виробничий потенціал, технічне оснащення, якість і надійність продукції, рівень спеціа­лізації, рівень продуктивності праці, техніки безпеки і т. д.

До внутрішніх ризиків належать:

виробничі (ризики зниження продуктивності праці, втра­ти робочого часу, перевитрати або відсутності необхідних мате­ріалів);

технічні (ризики при впровадженні нових технологій або інноваційні ризики, ризики втрат у результаті збоїв і виходу з ла­ду устаткування);

комерційні (ризики, пов'язані з реалізацією товару на рин­ку, транспортні ризики, ризики, пов'язані з прийманням товару покупцем, ризик, пов'язаний із платоспроможністю покупця);

інвестиційні (ризик втраченої вигоди, процентний ризик, кредитний ризик, біржові ризики, селективні ризики, ризик банк­рутства).

Слід помітити, що частина ризиків може бути як зовнішніми, так і внутрішніми.