3.9. Процентні ризики

До процентних ризиків належить небезпека втрат у результаті перевищення процентних ставок, виплачуваних із залучених ко­штів, над ставками з наданих кредитів.

До процентних ризиків належать також ризики втрат, яких можуть зазнати інвестори у зв'язку зі зміною дивідендів по акці­ях, процентних ставок на ринку по облігаціях, сертифікатах та інших цінних паперах. Ріст ринкової ставки відсотка веде до зниження курсової вартості цінних паперів, особливо облігацій з фіксованим відсотком. При підвищенні відсотка може початися також масове скидання цінних паперів, емітованих під нижчі фі­ксовані відсотки і, за умовами випуску, достроково прийнятих назад емітентом.

Процентний ризик несе інвестор, який вклав кошти в серед-ньострокові і цінні довгострокові папери з фіксованим відсот­ком при поточному підвищенні середньоринкового відсотка в порівнянні з фіксованим рівнем. Іншими словами, інвестор міг би одержати приріст доходів за рахунок підвищення відсотка, але не може звільнити своїх коштів, вкладених на зазначених вище умовах.

Процентний ризик несе емітент, який випускає в обіг серед-ньострокові і довгострокові цінні папери з фіксованим відсотком при поточному зниженні середньоринкового відсотка в порів­нянні з фіксованим рівнем. Інакше кажучи, емітент міг би залу­чати кошти з ринку під нижчий відсоток, але він уже зв'язаний здійсненим ним випуском цінних паперів. Цей вид ризику при швидкому зростанні процентних ставок в умовах інфляції має значення і для короткострокових паперів.