3.3. Загальноекономічні ризики

Загальноекономічні ризики — це ризики, обумовлені несприя­тливими змінами в економіці країни. Найпоширенішим видом за­гальноекономічного ризику є податковий ризик. Економічні ризики також представлені зміною рівня управління, кон'юнктурою ри­нку і т. д.

Податкові ризики можна розглядати з двох позицій — підпри­ємця і держави.

Податковий ризик підприємця пов'язаний з можливими змі­нами податкової політики (поява нових податків, ліквідація чи скорочення податкових пільг тощо), а також зміною величини податкових ставок. Слід зазначити, що рівень підприємницького ризику збільшують не тільки високі ставки податків, а й нестабі­льність податкового законодавства, коли існує висока ймовір­ність того, що ставки податків можуть бути змінені, як правило, у бік збільшення. Виправлення і доповнення, які постійно вносять­ся, є джерелом ризику, позбавляють підприємців впевненості в надійності своєї діяльності.

Податковий ризик держави полягає в можливому скороченні надходжень у бюджет у результаті зміни податкової політики і/або величини податкових ставок.

Як показала практика, держава зацікавлена у встановленні та­ких ставок оподатковування, які б:

з одного боку, не перешкоджали б розвитку підприємництва;

з другого боку, забезпечували б максимальне надходження коштів у бюджет.