3.2. Природні ризики

До зовнішніх ризиків відноситься ризик стихійних лих або, як його ще називають, — форс-мажорних обставин. Він залежить як від наявності або відсутності стихійних явищ природи і пов'яза­них з ними наслідків, так і від різного роду обмежень з боку дер­жави. Обмежити вплив цих ризиків на діяльність підприємства можна тільки шляхом своєчасного інформування один одного про зміну обставин.

Форс-мажорними обставинами можуть бути природні катаст­рофи: повені, землетруси, шторми й інші кліматичні катаклізми, війни, революції, путчі, страйки і т.п., які заважають підприємцю здійснювати свою діяльність. Оскільки настання форс-мажорних обставин не залежить від волі підприємця, згідно зі ст. 79 Конве­нції ООН про договори купівлі-продажу сторони звільняються від відповідальності за контрактами у випадку настання форс-мажорних обставин. Відшкодування втрат, викликаних форс-мажорними обставинами, здійснюється, як правило, за допомо­гою страхування угод у спеціалізованих страхових компаніях.