19.9. Реалізація прийомів зниження ступеня ризику

До прийомів зниження ступеня ризику відносять:

уникнення ризику;

прийняття ризику;

запобігання ризику;

зниження ризику.

Уникнення ризику означає відмову від реалізації заходу (проекту), зв'язаного з ризиком.

Таке рішення приймається у разі невідповідності зазначеним вище принципам керування ризиками.

Наприклад: рівень можливих утрат, а також додаткові затрати, пов'язані зі зменшенням ризику чи передачею ризику іншій осо­бі, неприйнятні для підприємця; рівень можливих утрат значно перевищує очікувану віддачу (прибуток) і т. п. Уникнення ризику є найбільш простим і радикальним напрямком у системі керуван­ня ризиком. Воно дозволяє цілком уникнути можливих втрат і непевності. Разом з тим, як правило, уникнення ризику означає для підприємця відмову від прибутку. Тому при необґрунтованій відмові від заходу (проекту), пов'язаного з ризиком, мають місце втрати від невикористаних можливостей.

Прийняття ризику — залишення всього ризику чи його частини на відповідальності підприємця.

У цьому разі приймається рішення про покриття можливих утрат власними засобами.

Запобігання ризику означає просте відхилення від за­ходу, пов'язаного з ризиком.

Однак запобігання ризику для особи, що приймає рішення, найчастіше означає відмову від прибутку.

Зниження ризику — це скорочення ймовірності й обсягу втрат.

Для зниження ступеня ризику застосовуються різні прийоми. Найбільш поширеними є:

профілактика господарських ризиків;

диверсифікація;

лімітування;

самострахування;

страхування;

страхування від валютних ризиків;

хеджування;

одержання додаткової інформації про вибір і результати;

одержання контролю над діяльністю в пов'язаних галузях;

облік і оцінка частини використання специфічних фондів компанії в її загальних фондах та ін.

Детальніше ці прийоми розглянемо далі.