19.5. Основні етапи керування ризиком

Отже, ми з'ясували, що керування ризиком — багатоступінчас­тий процес з метою зменшення чи компенсації збитків для об'єкта при настанні несприятливих подій. Процес керування підприєм­ницьким ризиком описується такими етапами (див. рис. 19.4):

1.         Аналіз ризику:

Виявлення передбачуваного ризику;

Оцінка ризику.

2.         Вибір методів керування ризиком (вплив на ризик):

Зниження;

Збереження;

Передача.

3.         Реалізація вибраних методів (прийоми зниження ступеня
ризику):

3.1. Уникнення;


Зниження;

Прийняття;

Запобігання.

5. Контроль (оцінка результатів).

Аналіз ризику


Виявлення


Оцінка


 

Вплив на ризик

Зниження       Збереження Передача

Прийоми зниження ступеня ризику

І

Уникнення     І    Зниження    І   Прийняття   І Запобігання

Контроль результатів

Рис. 19.4. Основні етапи керування ризиком Розглянемо ці етапи детальніше.