18.10. Розрахунок рентабельності інвестицій для визначення ризикованості проекту

Ще одним показником, який дозволяє визначити ризикова­ність проекту й ефективність капіталовкладень, є рентабельність інвестицій, або внутрішня норма прибутку, або індекс прибут­ковості.

Рентабельність інвестицій розраховується, як від­ношення дисконтованих чистих надходжень до первісних (чи дисконтованих за часом) інвестиційних затрат

рі = Ш-. із

диск

Якщо отримана величина Рі > 1, то в проект варто вкладати кошти разом з дисконтуванням з урахуванням ризику й оцінкою доцільності інвестицій.


В умовах ризику можуть використовуватися граничні рівні прибутковості (норма прибутку), наведені в табл. 18.10.


*Ч<гс«ниЯ<г 5

КЕРУВАННЯ РИЗИКАМИ


,9