ОБЛІК РИЗИКУ ПРИ ІНВЕСТУВАННІ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ 18.1. Методи оцінки інвестиційних ризиків

В умовах ринкової економіки інвестування поєднане з ризиком неотримання очікуваних результатів у встановлений термін. У зв'язку з цим виникає необхідність кількісної оцінки ступеня ри­зику інвестованих коштів для того, щоб заздалегідь, ще до здій­снення капітальних вкладень, потенційні інвестори могли мати чітку картину реальних перспектив одержання прибутку і пове­рнення вкладених коштів.

Як говорилося раніше, перш ніж приймати рішення про ризи­кованість проекту, потрібно спочатку побудувати його економі-ко-математичну модель і оцінити основні результативні показни­ки цієї моделі.

Існують різні види економіко-математичних моделей, що від­різняються переважно цільовими функціями й обмеженнями (див. рис. 18.1).

Економіко-математичні моделі оцінки ризикованості інвестиційних проектів


Статичні моделі


Динамічні моделі


 


Порівняльний облік затрат

Порівняльний облік прибутку

Порівняльний облік рентабельності

Статистичні амортизаційні розрахунки

Метод визначення вартості капіталу

Динамічні амортизаційні розрахунки

Інші методи


Рис. 18.1. Статичні і динамічні моделі


Найчастіше ці моделі використовують при оцінці інвестицій­них ризиків. Розглянемо деякі з них.