5.1. Необхідність та правові засади створення і функціонування фонду охорони навколишнього природного середовища в Україні

Правовою основою функціонування Фонду охорони навко­лишнього природного середовища є Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища".

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України "Порядок встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища та стягнення цього збору" від 01.03.1999 р. №303 та Інструкцїїпро порядок обчислення, сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища, затвердженої наказом від 19.07.1999 р. №162/379, визначені єдині правила встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища, а також його стягнення


МЕТА СТВОРЕННЯ ФОНДУ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

концентрація коштів і цільового фінансування природоохоронних і ресурсозберігальних заходів


проведення наукових досліджень з питань охорони навколишнього природного середовища

проведення заходів для зниження впливу забруднення навколишнього природного середовища на здоров'я населення


 

Рис. 5.1. Мета створення фонду охорони навколишнього природного

середовища


Подпись:

вирішення екологічних проблем


створення природоохоронних заходів


ЗБІР ЗА ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО

СЕРЕДОВИЩА

Рис. 5.2. Мета впровадження збору за забруднення навколишнього природного середовища

Фонд формується з коштів від збору за забруднення навколишнього природного середовища та інших коштів відповідно до доходів Державного бюджету України.

Ставки збору запроваджуються урядом АР Крим та органами місцевого самоврядування на підставі лімітів викидів та скидів забруднювальних речовин і розміщення відходів, а також нормативів плати за них