ТЕМА 5. ФОНД ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Необхідність та правові засади створення і функціонування фонду охорони навколишнього природного середовища в Україні.

Джерела формування коштів фонду та напрями їх вико­ристання.

Порядок нарахування збору за забруднення навколишнього природного середовища.

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законо­давства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності.

Методичні рекомендації до вивчення теми

В Україні створення та функціонування фонду охорони навко­лишнього природного середовища є виправданим та необхідним. Складна екологічна ситуація, певні невизначеності при здійсненні відповідних природоохоронних заходів стали причиною виникнення такого фонду.

На відміну від фондів соціального страхування, що впроваджені в Україні, кошти фонду охорони навколишнього природного середовища входять до складу державного бюджету. Тому при вивченні запропонованих питань слід звертатися не тільки до законодавчого матеріалу, який указано при викладенні теми, а й до закону про державний бюджет на відповідний рік.