4.2 ПРАВА ФОНДУ УКРАЇНИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ

залучення спеціалістів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції

одержання в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів   місцевого   самоврядування,   підприємств,   установ і > організацій інформації та документів, необхідних для виконання покладених на нього завдань

перевірка підприємств, установ, організацій щодо дотримання ними нормативів робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів

проведення в установленому порядку конференцій, семінарів, нарад з питань, що належать до його компетенції

Рис. 4.2. Повноваження Фонду України соціального захисту інвалідів для виконання його завдань