ТЕМА 4. ФОНД УКРАЇНИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ

Завдання та функції фонду

Джерела формування та напрями використання коштів фонду

Управління фондом

Методичні рекомендації до вивчення теми

Фонд України соціального захисту інвалідів входить до державних цільових фондів соціального страхування.

Однак особливістю функціонування вказаного фонду є відсутність сталих внесків для формування доходної частини. Тому слід звернути увагу на питання знаходження джерел формування доходної частини Фонду України соціального захисту інвалідів і, відповідно, на напрями використання коштів.