2.4. Склад видатків Пенсійного фонду

 

 

 

 

НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

 

 

 

виплата пенсій

 

надання соціальних послуг

фінансування адміністративних витрат, пов'язаних із виконанням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду

оплата послуг з виплати та доставки пенсій

формування резерву коштів Пенсійного фонду

Рис. 2.3. Напрями використання коштів Пенсійного фонду України


 


Пенсійні виплати:

пенсія за віком;

пенсія по інвалідності внаслідок загального захворювання (у тому числі каліцтва, не пов'язаного з роботою, інвалідності з дитинства);

пенсія у зв'язку із втратою годувальника


Соціальні послуги: 1) допомога на похо­вання пенсіонера


Особи мають право на призначення пенсїіза віком після досягнення чоловіками 60 років, жінками - 55 років за умови наявності страхового стажу не менше п'яти років.

Пенсія по інвалідності призначається в разі настання інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату працездатності, унаслідок загального захворювання (у тому числі каліцтва, не пов'язаного з роботою, інвалідності з дитинства) за наявності страхового стажу на час настання інвалідності або на день звернення за пенсією:

до досягнення особою 23 років включно - 2 роки;

від 24 років до досягнення особою 26 років включно - 3 роки;

від 27 років до досягнення особою 31 року включно - 4 роки;

для осіб 32 років і старших - 5 років.

Пенсія по інвалідності призначається незалежно від того, коли настала інвалідність: у період роботи, до влаштування на роботу чи після припинення роботи.

Пенсія по інвалідності від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання призначається згідно з Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності".

Пенсія у зв'язку зі втратою годувальника призначається непрацездатним членам сімї'померлого годувальника, які були на його утриманні, за наявності в годувальника на день смерті страхового стажу, який був би необхідний йому для призначення пенсії по інвалідності, а в разі смерті пенсіонера - незалежно від тривалості страхового стажу. При цьому дітям пенсія у зв'язку зі втратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника.

Пенсії у зв'язку зі втратою годувальника, який помер унаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, призначаються відповідно до Закону України "Про загально­обов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"