2.3. Джерела формування доходів Пенсійного фонду

 

 

 

 

ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ КОШТІВ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

 

 

 

 

страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, окрім частини внесків, яка спрямовується до Накопичувального фонду

 

 

інвестиційний дохід, який отримується від інвестування резерву коштів для покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду в майбутніх періодах

 

 

кошти державного бюджету та цільових фондів, що перераховуються до Пенсійного фонду

 

 

суми від фінансових санкцій, що застосовуються до юридичних та фізичних осіб за порушення встановленого порядку нарахування, обчислення і сплату страхових внесків та використання коштів Пенсійного фонду, а також суми адміністративних стягнень

 

 

благодійні внески юридичних і фізичних осіб

 

            ►

добровільні внески

 

 

інші надходження відповідно до законодавства

 

Рис. 2.2. Джерела формування коштів Пенсійного фонду України

Розмір страхових внесків, у тому числі розмір частини внесків, що спрямовуються до Накопичувального фонду, установлює Верховна Рада України відповідно для страхувальників і застрахованих осіб за результатами актуарних розрахунків, виходячи з того, що вони повинні забезпечувати надання особам пенсійних виплат і соціальних послуг, передбачених чинним пенсійним законодавством, а також покриття адміністративних витрат для забезпечення функціонування системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування

Страхові внески є цільовим загальнообов'язковим платежем, який справляється на всій території України в порядку, установленому чинним пенсійним законодавством. Законодавством не можуть установлюватися пільги з нарахування та сплати страхових внесків або звільнення від їх сплати.

Страхові внески не включаються до складу податків, інших обов'язкових платежів, що складають систему оподаткування. На ці внески не поширюється податкове законодавство.

Страхові внески не можуть зараховуватися до Державного бюджету України, бюджетів інших рівнів, не підлягають вилученню з Пенсійного фонду або з Накопичувального фонду і не можуть використовуватися на цілі, не передбачені чинним пенсійним законодавством

Пропозиціїпро розмір страхових внесків вносить Кабінет Міністрів України разом із проектом закону про Державний бюджет України на наступний рік.

Таким чином, установлено розміри відрахувань на 2007 рік:

Закон України «Про державний бюджет України на 2007 рік». Стаття 92. Установити, що у 2007 році розмір збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, визначений у другому та четвертому абзацах щодо об'єкта оподаткування для інших працівників підприємств, установ і організацій, що використовують труд найманих працівників із числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах, абзаці п'ятому щодо об'єкта оподаткування для інших працівників підприємств, установ і організацій, де працюють інваліди, пункту 1, пунктах 2 і 3 статті 4 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування", становить 33,2 %


Елементи розрахунку збору до Пенсійного фонду України

 

 

 

з/п

Суб'єкт

Об'єкт

Ставка

1

2

3

4

1

суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності, їх об'єднання, бюджетні, гро­мадські та інші установи й організації, об'єднання громадян та інші юридичні особи, а також фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які використовують труд найманих працівників

фактичні витрати на оплату труда працівників, які включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати й інших заохочувальних та компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі

33,2%

2

філії, відділення та інші відокремлені підрозділи платників податку, зазначені в пункті 1, що не мають статусу юридичної особи, розташовані на території іншої, ніж платник збору, територіальної громади

3

фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які не використовують труд найманих працівників, а також адвокати, їх помічники, приватні нотаріуси, інші особи, що не є суб'єктами підприємницької діяльності і займаються діяльністю, пов'язаною з одержанням доходу

сума оподатковуваного доходу (прибутку), що обчислена в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України відповідно до чинного законодавства України

33,2%

4

фізичні особи, які працюють за умовами трудового договору (контракту), та фізичні особи, які виконують роботи (послуги) згідно з цивільно-правовими дого­ворами, у тому числі члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок та ін.

сукупний оподатковуваний дохід, обчислений відповідно до чинного законодавства України

0,5% до доходу, меншого за про­житковий мінімум; 2% - понад про­житковий мінімум

5

юридичні особи, які здійснюють операції з купівлі-продажу валют (безготівково)

сума операції з купівлі-продажу валют

1%

6

суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють торгівлю ювелірними виробами із золота (окрім обручок), платини та дорогоцінного каміння

вартість реалізованих ювелірних виробів із золота (окрім обручок), платини і дорогоцінного каміння

5%


1

2

3

4

7

юридичні та фізичні особи при відчуженні легкових автомобілів, окрім легкових автомобілів, якими забезпечуються інваліди та тих автомобілів, що пе­реходять у власність спадкоємцям згідно з законом

вартість легкового автомобіля

3%

8

суб'єкти підприємницької діяльності (у тому числі нерезиденти) - виробники та імпортери тютюнових виробів

кількість вироблених ними тютюнових виробів (окрім тих, які експортуються), що підлягають продажу, обміну на інші товари (продукцію, роботи, послуги), безоплатній передачі або з частковою їх оплатою, у тому числі своїм працівникам, та кількість тютюнових виробів, що ввозяться (імпортуються) на митну територію України

1,5 грн. за 1000 шт. сигарет без фільтру та 2,5 грн. за 1000 шт. сигарет із фільтром

9

підприємства, установи та організації незалежно від форм власності та фізичні особи, які прид-бавають нерухоме майно, за винятком державних підприємств, установ і організацій, що придба-вають нерухоме майно за рахунок бюджетних коштів, установ та організацій іноземних держав, що користуються імунітетами і привілеями згідно 3 законами та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також громадян, які придбавають житло і перебувають у черзі на отримання житла або придбавають житло вперше

вартість нерухомого майна, зазначена в договорі купівлі-продажу такого майна

1%

10

підприємства, установи та організації, фізичні особи, які користуються послугами стільникового рухомого зв'язку, а також оператори цього зв'язку, що надають свої послуги безоплатно

вартість будь-яких послуг стільникового рухо­мого зв'язку, сплачена споживачами цих послуг оператору, що їх надає, уключаючи вартість вхідних та вихідних телефонних дзвінків, абонентську плату, плату (надбавку) за роумінг, суму страхового завдатку, авансу, вартість інших спеціальних послуг, зазначених у рахунку на оплату послуг стільникового рухомого зв'язку

6%
4Протягом 20 календарних

днів, що настають за

останнім календарним днем звітного місяця

До 20 числа місяця, що настає за останнім місяцем звітного кварталу


з"

о

о З"


Терміни сплати роботодавцями внесків до Пенсійного фонду

 

 

Види виплат

Терміни сплати страхових внесків

1

Авансові виплати протягом базового звітного періоду

Одночасно з видачею вказаних сум (сплачують авансові платежі страхових внесків, нараховані на авансові внески)

 

Виплата заробітної плати (доходу) за звітний період готівкою, отриманою у відділені банку

Одночасно з отриманням грошових коштів у банку

 

Виплата у натуральній формі та з виручки від реалізації товарів (послуг)

Того ж дня, коли виплачується заробітна плата (дохід)

4

Виплата шляхом перерахування коштів на картковий рахунок

Одночасно з перерахуванням таких коштів

~5~

Часткова виплата заробітної плати (доходу) за звітний період через нестачу грошових внесків

У день отримання коштів у банку (пропорційно сумі цієї виплати)

~6~

Нарахована заробітна плата (дохід), не виплачена через відсутність коштів

Не пізніше ніж через 20 календарних днів після закінчення звітного періоду

~7~

Виплата допомоги по догляду за дитиною до трьох років

Не пізніше 20 календарних днів після закін­чення місяця, за який нараховано допомогу