1.1. Визначення та характеристика державних цільових фондів, їх класифікація

Державні цільові фонди - це фонди фінансових ресурсів, що знаходяться в розпорядженні центральних та місцевих органів влади та використовуються для задоволення економічних і соціальних потреб держави, підприємницьких структур та визначених категорій громадян

Створення таких фондів пов'язане з необхідністю виконання державою покладених на неї функцій. Використання окремих фондів фінансових ресурсів є зручним, що обумовлено чітким визначенням напрямів використання коштів. При цьому джерела наповнення таких фондів можуть бути різними (рис. 1.2.)


ДЕРЖАВНІ ЦІЛЬОВІ ФОНДИ


Відокремлення з державного бюджету певних видатків на фінансування завдань фондів

Формування спеціальних фондів із самостійними джерелами доходів


 

Рис. 1.1. Шляхи утворення державних цільових фондів


Іноді використовуються обидва шляхи утворення державних цільових фондів, які представлено на рис. 1.1. Це може бути викликано тимчасовими труднощами із фінансуванням, різким збільшенням витрат фондів тощо


Подпись:
бюджетні

позабюджетні


 
Подпись:

міжнародні

загальнодержавні

регіональні

місцеві


Подпись:

постійно діючі

тимчасово діючі


Подпись:
соціального захисту

соціального розвитку

інвестиційні

позичкові

науково-дослідні

військові


Рис. 1.3. Класифікація державних цільових фондів