ЧАСТИНА III ДЕРЖАВНІ ЦІЛЬОВІ ФОНДИ ТЕМА 1. ДЕРЖАВНІ ЦІЛЬОВІ ФОНДИ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ

Визначення та характеристика державних цільових фондів, їх класифікація.

Необхідність    створення   та    принципи функціонування державних цільових фондів.

Світовий  досвід   створення  та   функціонування окремих державних цільових фондів.

Методичні рекомендації до вивчення теми

Державні цільові фонди є невід'ємною складовою загальнодер­жавних фінансів. Існування таких відокремлених ресурсів викликано багатьма факторами, що представлені в наведеному нижче матеріалі.

Слід визнати історичну перевагу державних цільових фондів перед бюджетом: їх створення відбулося раніше за появу такого поняття, як бюджет. Проте діяльність таких фондів фінансових ресурсів пов'язана з багатьма особливостями, вивчення яких є необхідним під час засвоєння теми.