9.4. Плата за спеціальне використання лісових ресурсів

Плата за спеціальне використання лісових ресурсів стягується відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України "Про порядок стягнення збору за спеціальне використання лісових ресурсів і користування ділянками лісового фонду" від 06.07.1998 р. № 1012.

На рис. 9.15. наведено перелік платників плати.

Слід зазначити, що спеціальне використання лісових ресурсів проводиться за умови наявності спеціального дозволу - лісорубного квитка (ордера) або лісового квитка, в яких проставляється сума збору, що підлягає сплаті лісокористувачем. Якщо сума збору перевищує 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тоді зазначена в дозволі річна сума сплачується щоквартально рівними частинами до 20 квітня, 20 липня, 20 жовтня та 20 січня. Перед отриманням лісорубних квитків до каси лісокористувача, який їх видає, вноситься вся сума збору фізичними особами, а також юридичними, якщо сума не перевищує 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадянюридичні та фізичні особи, яким надано в постійне чи тимчасове користування земельні ділянки лісового фонду

Рис. 9.15. Платники збору за спеціальне користування лісовими

ресурсами

 

 

 

 

 

 

 

 

СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ

 

 

 

 

 

заготівля деревини під час рубок головного користування

 

 

заготівля живиці

 

заготівля другорядних лісових матеріалів (пень, луб, кора, деревна зелень тощо)

            ►

побічні лісові користування (випасання худоби, розміщення пасік, заготівля сіна тощо)

 

 

 

Рис. 9.16. Різновиди спеціального використання лісових ресурсів, що є

платними в Україні

У відповідності до ст. 89 Лісового кодексу України від 21.01.94 р. № 3852 ХІІ спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду для потреб мисливського господарства, культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей та проведення науково-дослідних робіт є платним. На рис. 9.16. наведено різновиди спеціального використання лісових ресурсів, що є платними в Україні

Подпись: ОБ'ЄКТИ

лісові ресурси державного значення

деревина, що відпускається на пні під час рубок головного використання

живиця

лісові ресурси місцевого значення

другорядні лісові матеріали, продукти побічного лісового користування, (пні, луб, кора, деревна зелень, сіно, деревні соки, дикорослі плоди, горіхи, гриби, ягоди, лікарські рослини, технічна сировина, лісова підстилка, очерет)

Окремі земельні ділянки лісового фонду (для випасання худоби, розміщення пасік)

Рис. 9.17. Об'єкти обчислення збору за спеціальне користування лісовими ресурсами

Деревина від рубок головного користування і живиця належать до лісових ресурсів державного значення. Такси на ці ресурси затверджуються Кабінетом Міністрів України. Другорядні лісові матеріали та лісові ресурси, віднесені до побічних лісових користувань, належать до лісових ресурсів місцевого значення, такси на які встановлюються обласними адміністраціями.

Плата (збір) стягується за встановленими таксами або у вигляді орендної плати чи доходу, одержаного від реалізації лісових ресурсів на конкурсних умовах.

Розрахунок збору за спеціальне використання лісових ресурсів складається щоквартально, наростаючим підсумком з початку року

Ключові терміни та поняття

Ресурсні платежі; плата за землю; плата за воду; плата за користування надрами; лісовий збір

Питання до самоконтролю знань

Вкажіть ознаки, за якими виділено ресурсні платежі. Виділіть серед них податки та збори.

Складіть схему нарахування та сплати земельного податку для населених пунктів і сільськогосподарських угідь.

Укажіть платників та порядок нарахування плати за спеціальне використання водних ресурсів.

Укажіть платників та порядок нарахування плати за користування надрами.

Укажіть платників та механізм розрахунку лісового збору.

Навчальні завдання

Завдання 1.

Дані сільськогосподарського підприємства "Колос", що розташоване в Солонянському районі Дніпропетровської області, станом на 1 січня наведено нижче:

 

з/п

Показники

Площа, га

1.

Рілля

4600

2.

Багаторічні насадження

900

3.

Пасовища

130

4.

Сіножаті

300

5.

Площа під адміністративними будівлями

0,06

6.

Гуртожиток, що значиться на балансі СП "Колос"

0,09

Необхідно:

а)         вирахувати суми плати за землю;

б)         скласти розрахунок земельного податку на бланку встановленої
форми;

в)         указати строк подання розрахунку земельного податку в ДПІ та
строки сплати податку в бюджет. Відповідь аргументувати.

Примітка:

Грошова оцінка земельних угідь за категоріями земель наведена у додатку 2.3.

Завдання 2.

Громадянин Михайлюк ПІ., який проживає у смт Дніпропетровської області з чисельністю населення 20 тис. чоловік, має у користуванні присадибну ділянку, площа якої становить 1250 м2.

12 вересня поточного року гр. Михайлюк ПІ. продав присадибну ділянку гр. Стасенко М. В., який має посвідчення потерпілого від аварії на ЧАЕС IV категорії.

Необхідно:

а)         визначити суму земельного податку на поточний рік за строками
сплати;

б)         указати порядок надання пільг.
Завдання 3.

Промислове підприємство, що розташоване в басейні річки Дніпро (Дніпропетровська обл.), у своїй діяльності для виробничих потреб використовує воду загальнодержавного значення як із власної свердловини, так і поверхневу.

Установлений для підприємства річний ліміт води становить 24000 м3, з них 25% призначено для користування підземними водами.

Згідно з даними первинного обліку води, за показниками вимірювальних приладів зі змішаного джерела водопостачання за 9 місяців поточного року забрано 19200 куб.м3, з них підземної води -4910 м3; поверхневої води - 14290 м3.

Крім того, у серпні, у зв'язку із загрозою затоплення, вилучено з надр 350 куб. м підземної води.

Необхідно:

а)         нарахувати суму збору за спеціальне використання водних
ресурсів за звітний період:

з поверхневих водних об'єктів;

з підземних вод;

б)         скласти розрахунок на бланку встановленої форми;

в)         указати строки сплати збору в бюджет.

Примітка:

За попередні звітні періоди всього нараховано збору за спеціальне використання водних ресурсів у сумі 520,8 грн.

Тестові завдання

Ставки плати за землю для населених пунктів, де грошова оцінка землі не проведена:

а)         встановлюються у гривнях за кожного мешканця;

б)         застосовуються фіксовані ставки земельного податку,
диференційовані за групами населених пунктів залежно від кількості
населення;

в)         встановлюються у відсотках до нормативу родючості.

Платниками земельного податку є :

а)         власники землі;

б)         землекористувачі, у тому числі орендарі;

в)         усі відповіді правильні.

Ставки плати за землю для сільськогосподарських угідь становлять:

а)         1 % грошової оцінки;

б)         0,1 % грошової оцінки землі для ріллі, сіножатей та пасовищ;

в)         0,03 % грошової оцінки землі для багаторічних насаджень

Об'єктами нарахування збору за спеціальне використання водних ресурсів є:

а)         фактичний обсяг води, який використовують водокористувачі для
виробничих потреб;

б)         розрахунковий ліміт обсягів води для власних потреб;

в)         усі відповіді правильні.

Платниками збору за спеціальне використання водних ресурсів є:

а)         підприємства водного транспорту;

б)         житлово-комунальні підприємства;

в)         фізичні особи, які мають приватні помешкання.

Нормативи плати за спеціальне водокористування встанов­люються:

а)         окремо для підземних та поверхневих вод;

б)         залежно від сезону;

в)         залежно від якості води.

Плата за спеціальне водокористування нараховується:

а)         щомісячно, наростаючим підсумком з початку кварталу;

б)         щоквартально, наростаючим підсумком з початку року;

в)         один раз на рік.

Об'єктом нарахування плати за користування надрами є:

а)         обсяг знайдених корисних копалин;

б)         обсяг погашених у надрах запасів;

в)         площа пошукової ділянки.

Ставки плати за користування надрами встановлені:

а)         у гривнях з одиниці виміру обсягу добутої мінеральної сировини
(1 т, 1 м. куб);

б)         у відсотках до вартості видобутих корисних копалин;

в)         у гривнях за м2 земельної ділянки, де проводиться видобуток.

10.       Лісокористувачі - це:

а)         особи, які є власниками лісів;

б)         юридичні особи, що провадять роботи в лісових зонах;

в)         юридичні та фізичні особи, яким надано в постійне чи тимчасове
користування земельні ділянки лісового фонду.

TEMA 10. ІНШІ ПОДАТКИ ТА ОБОВ'ЯЗКОВІ ПЛАТЕЖІ

Податок з власників транспортних засобів.

Місцеві податки і збори.

Інші обов'язкові платежі.

Методичні вказівки до вивчення теми

Податок з власників транспортних засобів віднесено до загальнодержавних податків і зборів. Його впровадження частково зумовлено потребами покриття шкоди, що завдається транспортом, та відновленням доріг. Втім, податковий характер цього платежу не передбачає створення окремого фонду чи еквівалентного розрахунку. Слід звернути увагу на диференціацію ставок з урахуванням окремих технічних характеристик транспортного засобу - обсягу циліндрів двигуна, довжини корпусу та строку його використання.

При вивченні другого питання необхідно опанувати особливості місцевого оподаткування, розглянути склад і призначення місцевих податків і зборів. При цьому рекомендуємо звернутися до Декрету Кабінету Міністрів України від 20.05.93 р. № 56-93 «Про місцеві податки і збори» (зі змінами та доповненнями). Місцеві податки і збори мали б складати основу місцевих бюджетів в Україні. Однак їх досить великий перелік не забезпечує достатніх надходжень через низькі ставки.

У третьому питанні приділено увагу таким платежам, як податок на промисел, збір на розвиток виноградарства, державне мито, патентування деяких видів підприємницької діяльності. При вивченні цього питання необхідно з'ясувати місце і роль цих обов'язкових платежів у податковій системі України, а також їх суть та елементи.

10.1. Податок з власників транспортних засобів

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів в Україні стягується згідно з Законом "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів"від 18.02.97 р. № 75/97-ВР (зі змінами та доповненнями)

ПЛАТНИКИ


Юридичні особи

Іноземні юридичні особи

Громадяни України

Іноземні громадяни та особи без громадянства


які мають

транс­портні засоби,

що є об'єктом оподатку-кування


Рис. 10.1. Платники податку з власників транспортних засобів

Цей податок уведено з метою формування джерел фінансування будівництва, реконструкції, ремонту, утримання автомобільних шляхів загального користування та проведення природоохоронних заходів на водоймищах.

Перелік транспортних засобів, які підлягають та не підлягають оподаткуванню, наведено в таблиці 10.1.

Перелік транспортних засобів, які підлягають та не підлягають оподаткуванню


Віднесення (не віднесення) транспортних засобів до об'єктів оподаткування визначається відповідними кодами за Гармонізованою системою опису та кодування товарів

Відповідно до чинного законодавства встановлено такі ставки податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (табл. 10.2)

Ставки податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код

Опис об'єктів оподаткування

Ставка податку на рік

(зі 100 см3 об'єму циліндрів двигуна, з 1 кВт потужності двигуна або 100 см довжини)

 

1

2

3

 

 

При першій реєстрації в Україні:

 

 

8701

трактори колісні (крім гусеничних - код 8701 30 та тільки сідельних тягачів)

2,5 грн з 100 куб. см

 

 

тільки сідельні тягачі

 

 

8701 20

нові

15 грн з 100 куб. см

 

що використовувалися до 8 років

15 грн з 100 куб. см

 

 

що використовувалися понад 8 років

500 грн з 100 куб. см

 

 

автомобілі для перевезення не менш як

 

 

 

10 осіб, включаючи водія, з об'ємом

 

 

 

циліндрів двигуна:

 

 

 

до 6000 куб. см

 

 

 

нові

5 грн з 100 куб. см

 

8702

що використовувалися до 8 років

5 грн з 100 куб. см

 

 

що використовувалися понад 8 років

500 грн з 100 куб. см

 

 

від 6001 куб. см і більше

 

 

 

нові

5 грн з 100 куб. см

 

 

що використовувалися до 8 років

5 грн з 100 куб. см

 

 

що використовувалися понад 8 років

10 грн з 100 куб. см

 

 

автомобілі легкові (крім автомобілів з

 

 

 

електродвигуном - код 8703 90 10 00) з

 

 

 

об'ємом циліндрів двигуна:

 

 

 

до 1000 куб. см

 

 

 

нові

3 грн з 100 куб. см

 

 

що використовувалися до 8 років

5 грн з 100 куб. см

 

 

що використовувалися понад 8 років

100 грн з 100 куб. см

 

8703

від 1001 куб. см до 1500 куб. см

 

 

нові

4 грн з 100 куб. см

 

 

що використовувалися до 8 років

5 грн з 100 куб. см

 

 

що використовувалися понад 8 років

200 грн з 100 куб. см

 

 

від 1501 куб. см до 1800 куб. см

 

 

 

нові

5 грн з 100 куб. см

 

 

що використовувалися до 8 років

7 грн з 100 куб. см

 

 

що використовувалися понад 8 років

300 грн з 100 куб. см

 

 

від 1801 куб. см до 2500 куб. см

 

 

1

2

3

 

нові

10 грн з 100 куб. см

що використовувалися до 8 років

12 грн з 100 куб. см

що використовувалися понад 8 років

500 грн з 100 куб. см

від 2501 куб. см до 3500 куб. см

 

нові

25 грн з 100 куб. см

що використовувалися до 8 років

30 грн з 100 куб. см

що використовувалися понад 8 років

750 грн з 100 куб. см

від 3501 куб. см і більше

 

нові

40 грн з 100 куб. см

що використовувалися до 8 років

45 грн з 100 куб. см

що використовувалися понад 8 років

1000 грн з 100 куб. см

8703 90 10 00

транспортні засоби, оснащені електродвигунами

0,5 грн з 1 кВт

8704

автомобілі вантажні з об'ємом циліндрів двигуна:

 

до 8200 куб. см

 

нові

15 грн з 100 куб. см

що використовувалися до 5 років

50 грн з 100 куб. см

що використовувалися від 5 до 8 років

700 грн з 100 куб. см

що використовувалися понад 8 років

1000 грн з 100 куб. см

від 8201 куб. см до 15000 куб. см

 

нові

20 грн з 100 куб. см

що використовувалися до 5 років

30 грн з 100 куб. см

що використовувалися від 5 до 8 років

50 грн з 100 куб. см

що використовувалися понад 8 років

1000 грн з 100 куб. см

від 15001 куб. см і більше

 

нові

25 грн з 100 куб. см

що використовувалися до 5 років

30 грн з 100 куб. см

що використовувалися від 5 до 8 років

50 грн з 100 куб. см

що використовувалися понад 8 років

300 грн з 100 куб. см

8705

автомобілі спеціального призначення (крім пожежних і швидкої допомоги)

 

нові

5 грн з 100 куб. см

що використовувалися до 8 років

5 грн з 100 куб. см

що використовувалися понад 8 років

100 грн з 100 куб. см

 

При проведенні реєстрації, перереєстрації та чергового технічного огляду:

 

8701

трактори колісні (крім гусеничних - код 8701 30 та тільки сідельних тягачів)

2,5 грн з 100 куб. см

8701 20

тільки сідельні тягачі

15 грн з 100 куб. см
З податку з власників транспортних засобів передбачені пільги для окремих категорій платників (рис. 10.2.)


ЗВІЛЬНЯЮТЬСЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКУ


 


 

На 50% громадяни, у власності яких знаходяться легкові автомобілі (код 87 03) з об'ємом циліндрів двигуна до 2500 см3, взяті на облік в Україні до 1990 р. включно, а також вантажні автомобілі (код 8704) з об'ємом циліндрів двигуна до 6001 см3 до 1990 року випуску включно. Пільговому оподаткуванню підлягає лише один із зазначених автомобілів

Особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у тому числі особи III і IV категорії, які проживають на радіоактивно забруднених територіях та протягом 3 років після відселення; учасники і інваліди війни; особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною: Герої Соціалістичної Праці та повні кавалери ордена Трудової Слави; ветерани праці, а також інваліди незалежно від групи інвалідності (у тому числі діти - інваліди за поданням органів соціального захисту).Не оподатковується лише один легковий автомобіль (мотоколяска) з об'ємом циліндрів двигуна до 2 500 см3 або один мотоцикл з об'ємом циліндрів двигуна до 650 см3, чи один човен моторний або катер (окрім спортивного) з довжиною корпусу до 7,5 м

Особи, які згідно із законодавством є платниками фіксованого сільськогосподарського податку за трактори колісні (код 8701, крім сідельних тягачів - код 8701 02) та вантажні автомобілі (код 8704)

Рис. 10.2. Перелік пільг з податку на транспортні засоби й інші самохідні машини та механізми

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів обчислюється юридичними особами на підставі звітних даних про кількість транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів станом на 1 січня поточного року. Розрахунок податку на поточний рік подається до ДПІ за місцем реєстраціїплатника на бланку встановленоїформи у строки, передбачені для річного звітного періоду (тобто 60 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного року).

Схему визначення річної суми податку наведено на рис. 10.3


Об'єм циліндрів двигуна (потужність, довжина транспортного засобу) у відповідних одиницях виміру


( х )


Ставка податку за

встановлену одиницю виміру (100 см3 об'єму, 100 см довжини, 1 кВт)


( : )


 

(крім транспортних засобів з електродвигуном)Об'єкт оподаткування транспортних засобів


Якщо протягом року платник податку - юридична особа здійснює придбання транспортного засобу, він повинен додатково нарахувати податок на цей засіб за період, який залишився до кінця календарного року, включаючи квартал, в якому відбулося придбання. До ДПІ подається додатковий розрахунок.

У разі вибуття транспортного засобу протягом року, перерахунок податку не передбачено.

Якщо транспортні засоби придбано платниками - фізичними особами у другому півріччі, то податок сплачується в половинному розмірі від встановленої суми


Рис. 10.3. Порядок нарахування податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

10.2. Місцеві податки і збори

Початком формування місцевого оподаткування в Україні став прийнятий 20 травня 1993 року Декрет Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки і збори", до якого в подальшому було внесено зміни та доповнення.


Нині в Україні справляються 2 види місцевих податків та 12 видів місцевих зборів (рис. 10.5)


Податок з реклами


Ринковий збір


Збір за видачу ордера на квартиру

Збір з власників собак

Курортний збір

Збір за участь у бігах на іподромі

Збір за виграш у бігах на іподромі

Збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі

Збір за право проведення кіно- і телезйомок [«-4

Збір за проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей

Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі

Збір за використання місцевої символіки

Рис. 10.5. Види місцевих податків і зборів

Декретом визначено граничні ставки місцевих податків та зборів, які наведено на рис. 10.6


РОЗМІРИ ОКРЕМИХ МІСЦЕВИХ ЗБОРІВ


 

] не більше 3% 1 НМДГ за одну годину в спеціально обладнаних місцях;

не більше 1% 1 НМДГ - у вільних місцях

не більше 20% мінімальної зарплати за 1 день для громадян;

не більше трьох мінімальних зарплат - для юридичних осіб


 

Збір за видачу ордера

 

не більше 30% НМДГ на час оформлення

на квартиру

 

ордера на квартиру

 

 

 

 

 

Збір з власників собак

            ►

не більше 10% НМДГ на рік

 

Курортний збір

            ►

не більше 10% НМДГ

 

 

Збір за право використання місцевої символіки

для юридичних осіб - не більше 0,1% вартості виробленої продукції (робіт, послуг)

для громадян - не більше 5 НМДГ

 

 

Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей

            ►

не більше 0,1% вартості заявлених до місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу товарів або від суми, на яку випускається лотерея

 

 

 

Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі

не більше 20 НМДГ для суб'єктів, що постійно здійснюють торгівлю

не більше 1 НМДГ за одноразову торгівлю

 

Рис. 10.6. Перелік граничних ставок місцевих податків і зборів

Механізм справляння місцевих податків і зборів наведено нижче на рис. 10.7.


Подпись:

Комунальний податок


 

Юридичні особи, крім бюджетних, планово-дотаційних та сільсько­господарських підприємств (організацій)


 

розмір


Згідно з Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платниками податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" № 2181-111 за рішенням місцевих органів самоврядування


 

сплата


не більше 20 % річного фонду оплати праці,

обчисленого виходячи з розміру

неоподатковуваного мінімуму доходів громадян


 

Рис. 10.7. Механізм справляння місцевих податків


Органи місцевого самоврядування в межах своєїкомпетенції мають право запроваджувати пільгові податкові ставки, не застосовувати окремі податки і збори, звільняти від сплати окремі категорії платників, надавати відстрочки по сплаті цих податків і зборів, встановлювати порядок і терміни сплати. У той же час вони не мають права запроваджувати податки і збори, не передбачені декретом, а також перевищувати граничні розміри ставок

10.3. Інші обов'язкові платежі

Специфічним видом податків з фізичних осіб є податок на промисел. Механізм справляння цього податку регламентується нормами Декрету Кабінету Міністрів України "Про податок на промисел" від 17 березня 1993 року № 24 - 93 (зі змінами та доповненнями).

Платниками цього податку є громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають та які не мають постійного місця проживання в Україні, якщо вони не зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності і здійснюють несистематичний, не більше чотирьох разів протягом календарного року, продаж виробленої, переробленої та купленої продукції, речей, товарів (далі -товари).

Визначені декретом елементи податку на промисел пред­ставлено на рис. 10.8


ЕЛЕМЕНТИ ПОДАТКУ НА ПРОМИСЕЛ


Об'єкт оподаткування*


Ставки


Порядок сплати податку


Місце отримання патентуДля нерезидентів

За місцем продажу товарів


*Не декларується та не оподатковується продаж вирощених в особистому підсобному господарстві, на присадибній, дачній, садовій і городній ділянках продукції рослинництва, худоби, кролів, нутрій, птиці (як у живому вигляді, так і продукції їх забою в сирому вигляді та у вигляді первинної переробки), продукції власного бджільництва, а також продаж автотранспортних засобів, які перебувають у приватній власності громадян, якщо вони реалізуються один раз протягом року.

Рис. 10.8. Елементи податку на промисел


З метою розвитку виноградарства, садівництва та хмелярства запроваджено відповідний збір. Збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства стягується відповідно до Закону України "Про збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства" від 9 квітня 1999 року № 587-ХІУ (зі змінами та доповненнями).


Порядок та терміни сплати збору наведено нижче на рис. 10.9

Державне мито - це плата, яка стягується за вчинення юридичних дій та за видачу документів юридичного значення уповноваженими на те органами. Державне мито справляється згідно з Декретом Кабінету Міністрів України "Про державне мито" від 21.01.93 р. № 7-93 (зі змінами та доповненнями).

Платниками державного мита є фізичні та юридичні особи, які звертаються у відповідні органи (судові органи, нотаріальні контори, відділи РАГС тощо) для вчинення в їх інтересах дій та для видачі їм відповідних юридичних документів.

Перелік основних об'єктів справляння державного мита представлено на рис.10.10.


ОБ'ЄКТИ СПРАВЛЯННЯ ДЕРЖАВНОГО МИТА


Позовні заяви до судів


Скарги до судів

Нотаріаль­ні дії


Реєстрація актів громадянського стану


Видача паспортів


 

операції з випуску (емісії) цінних паперів

операції з об'єктами нерухомого майна, що здійснюються на товарних біржах

проведення прилюдних торгів (аукці­ону, тендеру) об'єктами нерухомого майна

дії, пов'язані з одержанням патентів на сорти рослин і підтриманням їх чинності

подання до КМУ проекту створення промислово-фінансової групи

Рис. 10.10. Перелік основних об'єктів справляння державного мита


Для справляння мита застосовуються різні види ставок (рис. 10.11)

Ставки державного мита встановлюються у певних розмірах (Додаток 2).

Від сплати державного мита звільняються:

позивачі - робітники та службовці - за позовами про стягнення заробітної плати і за іншими вимогами, що випливають з трудових правовідносин; члени сільськогосподарських підприємств, працівники селянських (фермерських) господарств - за позовами до сільськогосподарських підприємств, селянських (фермерських) господарств про оплату праці та за іншими вимогами, пов'язаними з трудовою діяльністю;

позивачі - за позовами, що випливають з авторського права, а також з права на відкриття, винахід, раціоналізаторську пропозицію та промислові зразки;

громадяни - з касаційних скарг і скарг на рішення, що набрали законної сили, у справах про розірвання шлюбу;

позивачі - за позовами про відшкодування збитків, заподіяних каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а також смертю годувальника;

позивачі - за позовами про стягнення аліментів;

сторони - зі спорів, пов'язаних з відшкодуванням збитків, заподіяних громадянинові незаконним засудженням, незаконним при­тягненням до кримінально/відповідальності, незаконним застосу­ванням такого заходу, як взяття під варту, або незаконним накладенням адміністративного стягнення у вигляді арешту чи виправних робіт;

органи соціального страхування та органи соціального забезпечення - за регресними позовами про стягнення з особи, яка заподіяла шкоду, сум допомоги та пенсій, виплачених потерпілому або членам його сім'ї; органи соціального забезпечення - за позовами про стягнення неправильно виплачених допомог та пенсій;

позивачі - за позовами про відшкодування матеріальних збитків, завданих злочином;

громадяни - за видавання або засвідчення правильності копій документів, потрібних для призначення та одержання державних допомог і пенсій, а також у справах опіки та усиновлення (удочеріння);

державні та громадські органи, підприємства, установи, організації, громадяни, які звернулися у випадках, передбачених чинним законодавством, з заявами до суду щодо захисту прав та інтересів інших осіб;

органи місцевого та регіонального самоврядування - за позовами до суду або господарського суду про визнання недійсними актів інших органів місцевого та регіонального самоврядування, підприємств, організацій, установ, які обмежують їхні права;

органи місцевого та регіонального самоврядування - за позовами до суду або господарського суду про стягнення з підприємства, організації, установи або громадян збитків, завданих інтересам населення, місцевому господарству, навколишньому середовищу їхніми рішеннями, діями або бездіяльністю, невиконанням рішень органів місцевого та регіонального самоврядування;

місцеві державні адміністрації - за позовами до господарського суду про визнання недійсними актів органів місцевого та регіонального самоврядування, що суперечать чинному законо­давству;

громадяни - за реєстрацію народження, смерті, усиновлення (удочеріння) і встановлення батьківства, за видавання їм свідоцтва про зміну, доповнення і виправлення записів актів про народження у випадках встановлення батьківства, усиновлення (удочеріння), а також у зв'язку з помилками, допущеними при реєстрації актів громадянського стану органами запису актів громадянського стану;

фінансові органи та державні податкові адміністрації - за видачу їм свідоцтв і дублікатів свідоцтв про право держави на спадщину та документів, необхідних для одержання цих свідоцтв, за вчинення державними нотаріальними конторами виконавчих записів про стягнення податків, платежів, зборів і недоїмок;

громадяни - за посвідчення їхніх заповітів і договорів дарування майна на користь держави, а також на користь державних підприємств, установ, організацій;

неповнолітні - за видачу їм паспорта громадянина України (нового зразка) та видачу свідоцтва про право на спадщину;

громадяни України - за видачу їм документів на право виїзду за кордон, якщо виїзд пов'язаний зі смертю або відвідуванням могил близьких родичів, а також за видачу документів про запрошення в Україну осіб у зв'язку зі смертю або тяжкою хворобою близьких родичів;

особи, які не досягли 16-річного віку або особи, які виїздять на навчання за кордон - за видачу їм документа на виїзд за кордон та в'їзд в Україну;

громадяни, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи (1 та 2 категорій), інваліди І та II груп;

інші категорії громадян, організацій за дії, вчинені в їхніх інтересах.

Місцеві ради мають право встановлювати додаткові пільги для окремих платників щодо сплати державного мита, яке зараховується до місцевих бюджетів, а Міністерство фінансів України — щодо державного мита, яке зараховується до Державного бюджету України.

Сплата державного мита здійснюється таким чином (рис. 10.12)


СПЛАТА ДЕРЖАВНОГО МИТА


Подпись:

готівкою


 

МИТНИМИ

марками


 

У

 

в іноземній

гривнях

 

валюті

Рис. 10.12. Форми сплати державного мита

Порядок патентування деяких видів підприємницької діяльності визначається Законом України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" від 23 березня 1996 року № 98/96-ВР (зі змінами та доповненнями).

Торговий патент - це державне свідоцтво, яке засвідчує право суб'єкта підприємницько/діяльності чи його структурного (відокремленого) підрозділу займатися відповідними видами підприємницької діяльності.

Об'єктом регулювання є торговельна діяльність за готівкові кошти, діяльність інших форм розрахунків і кредитних карток на території України, діяльність з обміну готівкових валютних цінностей (враховуючи операції з готівковими платіжними засобами, вираженими в іноземній валюті, та з кредитними картками), а також діяльність із надання послуг у сфері ігорного бізнесу і побутових послуг. Торговий патент повинні придбавати юридичні особи й суб'єкти підприємницької діяльності, які не мають статусу юридичної особи, - резиденти і нерезиденти, а також їх відокремлені підрозділи (філії, відділення, представництва тощо), які займаються вищеназваними видами підприємницької діяльності.

Вартість торгового патенту на здійснення торговельної діяльності та діяльності з надання побутових послуг за календарний місяць встановлюється органами місцевого самоврядування залежно від місцезнаходження пункту продажу товарів (об'єкта з надання побутових послуг) та асортиментного переліку товарів (виду побутових послуг) у межах граничних рівнів, визначених Законом:

на території обласних центрів - від 60 до 320 гривень;

на території міст обласного підпорядкування (крім обласних центрів) і районних центрів - від 30 до 160 гривень;

-           на території інших населених пунктів - до 80 гривень. Вартість    короткотермінового    торгового    патенту на

здійснення торговельно/діяльності за один день встановлюється у фіксованому розмірі 10 гривень.

У разі придбання пільгового торгового патенту, який видається на торгівлю окремими видами товарів, суб'єкт підприємницької діяльності вносить одноразову плату в розмірі 25 гривень за весь термін дії патенту.

Вартість торгового патенту на здійснення операцій з торгівлі готівковими валютними цінностями встановлюється у фіксованому розмірі 960 грн. за календарний місяць (у разі, коли суб'єкт підприємницько/діяльності має структурні (відокремлені) підрозділи, торговий патент придбавається окремо для кожного структурного (відокремленого) підрозділу (обмінного пункту).

Вартість торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу на кожне окреме гральне місце встановлюється у фіксованому розмірі від 1800 до 192000 грн. (за рік) залежно від виду послуг:

для використання грального автомата з грошовим або майновим виграшем - 4200 гривень;

для використання грального столу з кільцем рулетки - 192000 гривень;

для використання інших гральних столів (спеціальних столів для казино, крім столів для більярду) - 144000 гривень за кожен стіл;

для використання кегельбанів, що вводяться у дію за допомогою жетона, монети або без них, - 6000 гривень за кожен гральний жолоб (доріжку);

для використання столів для більярду, що вводяться в дію за допомогою жетона, монети або без них, крім столів для більярду, що використовуються для спортивних аматорських змагань, -1800 гривень за кожний стіл для більярду;

-           для провадження інших видів грального бізнесу, включаючи розіграші з видачею грошових виграшів у готівковій формі поза банківські установи або у майновій формі на місці, - 7200 гривень за кожний окремий вид (місце) грального бізнесу.

Патентування не поширюється на торговельну діяльність і діяльність із надання побутових послуг:

підприємств і організацій Укоопспілки, військової торгівлі, аптек, які перебувають у державній власності, торговельно-виробничих державних підприємств робітничого постачання в селах, селищах і містах районного підпорядкування;

суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб, які:

- здійснюють торговельну діяльність із лотків, прилавків і сплачують ринковий збір (плату) за місце для торгівлі продукцією в межах ринків усіх форм власності;

сплачують податок на промисел у порядку, передбаченому чинним законодавством;

здійснюють продаж вирощених в особистому підсобному господарстві, на присадибній, дачній, садовій і городній ділянках продукціїрослинництва, худоби, кролів, нутрій, птиці, продукції власного бджільництва;

сплачують державне мито за нотаріальне посвідчення договорів про відчуження власного майна, якщо товари кожноі окремоі категорії відчужуються не частіше як один раз на календарний рік;

сплачують фіксований податок відповідно до законодавства про оподаткування доходів фізичних осіб;

3) суб'єктів підприємницької діяльності, створених громадськими організаціями інвалідів, які мають податкові пільги відповідно до чинного законодавства і здійснюють торгівлю виключно продоволь­чими товарами вітчизняного виробництва і продукцією, виготовленою на підприємствах Українського товариства сліпих і Українського товариства глухих.

Патентування деяких видів підприємницько/діяльності відбувається таким чином (рис. 10.13)

ПАТЕНТУВАННЯ ДЕЯКИХ ВИДІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Пункти обміну валюти

Роздрібна та оптова торгівля

Побутові послуги

Гральний бізнес


1 -


Вартість торгового патенту встанов­люється органами місцевого самовря­дування на кожне торгове місце, пункт надання побутових послуг (відокрем­лені підрозділи) у межах граничних ставок, які перед­бачені відповідним законом


Рис. 10.13. Патентування деяких видів підприємницької діяльності Ключові терміни та поняття

Транспортні засоби, податок з власників транспортних засобів, місцеве оподаткування, державна реєстрація, державні послуги, державне мито, збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, торговий патент

Питання до самоконтролю знань

Укажіть порядок нарахування та сплати податку з власників транспортних засобів юридичними та фізичними особами.

Укажіть перелік місцевих податків і зборів. Розкрийте особливості визначення об'єктів нарахування та порядок сплати таких податків і зборів.

Визначте платників державного мита. Які пільги передбачені з цього платежу?

Визначте платників збору на розвиток виноградарства, садів­ництва і хмелярства. Вкажіть порядок нарахування цього збору.

5.         Хто має придбати торговий патент та на яких умовах?

Навчальні завдання

Завдання 1.

Станом на 1 січня поточного року на балансі підприємства обліковані такі транспортні засоби (див. таблицю).

 

Види і марки транспортних засобів

Кількість

Об'єм циліндра двигуна, куб. см

1. Вантажні автомобілі

 

 

ЗИЛ - 130Д

5

6000

УРАЛ - 377

4

7000

КАМАЗ - 5324

2

10850

II. Легкові автомобілі

 

 

Москвич - 434

2

1600

ГАЗ - 31-02 "Волга"

1

2500

Необхідно:

за даними підприємства обчислити суму податку з власників транспортних засобів;

заповнити розрахунок податку на бланку встановленої форми

указати строки подання розрахунку до ДПІ та строки сплати податку до бюджету.

Примітка:

Усі транспортні засоби знаходяться у користуванні понад 8 років. Завдання 2.

У районний суд надійшли позовні заяви:

Від гр. О.Г. Ляшко про розірвання повторного шлюбу з гр. СК. Ляшко.

Від гр. І.Ф. Опришко про відшкодування гр. П.А. Івановим матеріального збитку в сумі 1600 грн. П.А. Іванов подав зустрічний позов у сумі 800 грн.

Від гр. Н.С. Лялько про стягнення аліментів на утримання двох дітей з гр. Ф.К. Лялька, середньомісячна заробітна плата якого за останній рік (за відрахуванням податку з доходів фізичних осіб) склала 705 грн.

Від гр. М.С. Сидорчука про визначення недійсним договору найму житлового приміщення.

Необхідно:

Указати платників державного мита;

Вирахувати суму державного мита для кожного платника.

Завдання 3.

Нотаріальна контора протягом жовтня здійснила такі види робіт:

Видала свідоцтва на спадщину житлового будинку вартістю 5000 грн. трьом дітям померлого, один з яких неповнолітній.

Засвідчила договір про продаж житлового будинку за 10000 грн. Оцінка будинку за даними БТІ - 9000 грн.

Засвідчила договір дарування нерухомого майна (дачі) сину власника. Вартість - 4000 грн.

Видала свідоцтво на спадщину, оцінка якого 7000 грн, у т.ч. вклад в банку - 3000 грн.

Засвідчила договір оренди житлового будинку на 2 роки із щомісячною платою - 80 грн.

Необхідно:

указати платників державного мита;

вирахувати суму державного мита для кожного платника.

Завдання 4.

12 чол.

3 чол. 1 чол. 1 чол.

чол.

чол.

По МП " Райдуга" за березень поточного року є такі дані:

кількість працюючих штатних працівників станом на 1.03 поточного року

з 10 березня зараховано у штат з випробувальним строком

з 22 березня знаходиться у відпустці по вагітності та пологах

з 9 по 21 березня знаходився на листку тимчасової непрацездатності

з 24 березня звільнено (не вийшов на роботу з 25 березня):

з 25 березня оформлені за сумісництвом на 0,5 ставки працівники МП "Райдуга"

з 29 березня зараховані на робочі місця студенти, які проходять виробничу практику

Необхідно:

вирахувати суму комунального податку, який підлягає сплаті до бюджету.

указати строки перерахування податку до бюджету та строки подання розрахунку на бланку встановленої форми до ДПІ.

Примітка:

Підприємство працює в режимі 5-денного робочого тижня. Тестові завдання

Платниками податку з власників транспортних засобів є:

а)         власники транспортних засобів - юридичні особи;

б)         власники транспортних засобів - фізичні особи;

в)         усі відповіді правильні.

Фізичні особи сплачують податок з власників транспортних засобів:

а)         щоквартально рівними частинами;

б)         перед проведенням першої реєстрації в Україні, реєстрацією,
перереєстрацією транспортних засобів;

в)         не є платниками такого податку.

Юридичні особи сплачують податок з власників транс­портних засобів:

а)         щоквартально рівними частинами до 15 числа місяця, що настає
за звітним кварталом;

б)         перед проведенням першої реєстрації в Україні, перед
реєстрацією, перереєстрацією транспортних засобів;

в)         не є платниками такого податку;

До переліку місцевих податків і зборів відносяться:

а)         комунальний податок;

б)         гастрольний збір;

в)         готельний збір.

Об'єктом нарахування податку з реклами є:

а)         середньомісячна заробітна плата;

б)         вартість послуг за встановлення і розміщення реклами;

в)         обсяг розміщеної реклами.

Платниками державного мита є:

а)         фізичні особи, що відвідують відділи РАГС;

б)         фізичні та юридичні особи, які звертаються у відповідні органи
(судові органи, нотаріальні контори, відділи РАГС тощо) для вчинення в
їх інтересах дій та для видачі їм відповідних юридичних документів;

в)         юридичні особи - платники податків.

Державне мито - це:

а)         плата за державні послуги;

б)         плата за державну реєстрацію;

в)         плата, яка стягується за вчинення юридичних дій та за видачу
документів юридичного значення уповноваженими на те органами.

Об'єктом нарахування збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства є:

а)         виручка від реалізації продукції;

б)         виручка, одержана від реалізації алкогольних напоїв і пива;

в)         обсяг придбаних алкогольних напоїв і пива.

Ставка збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства становить:

а)         1 % об'єкта оподаткування;

б)         5 % об'єкта оподаткування;

в)         10 % об'єкта оподаткування.

10.       Торговий патент - це:

а)         чек про придбання товарів;

б)         дозвіл на придбання товарів;

підприєм-підрозділу

в)         державне свідоцтво, що засвідчує право суб'єкта
ницької діяльності чи його структурного (відокремленого)
займатися відповідними видами підприємницької діяльності.