9.3. Плата за користування надрами

Плата за користування надрами сплачується за мови видобування корисних копалин. Основними нормативними документами, що регламентують порядок стягування цього платежу є Кодекс України "Про надра" від 27 липня 1994 року № 132/94-ВР; Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами"від 2 жовтня 2003 року № 1540; Інструкція про внесення змін та доповнень до Інструкціїпро порядок обчислення і справляння платежів за користування надрами для видобування корисних копалин (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 липня 2000 року № 383/4604)

ПЛАТНИКИ плати за користування надрами

нафти

природного газу

кам'яного і бурого вугілля

залізної руди

кухонної кам'яної солі

інших корисних копалин

Рис. 9.13. Платники плати за користування надрами

ОБ'ЄКТ ОПОДАТКУВАННЯ

обсяг погашених у надрах запасів


обсяг видобутих корисних копалин обсяг їх фактичних втрат у надрах


 

Рис. 9.14. Об'єкт оподаткування плати за користування надрами

Ставки плати встановлені у гривнях з одиниці виміру обсягу добутоїмінеральноїсировини (1т,1 м3), а в окремих випадках у відсотках до вартості видобутих корисних копалин.

Слід зазначити, що протягом останніх років нормативи плати за користування надрами для видобування корисних копалин щорічно затверджувалися законами про держбюджет на відповідний рік, у 2007 р. платники обчислюватимуть суму плати за користування надрами для видобування корисних копалин за нормативами, затвердженими Законом № 398-\/ від 30.11.2006р. „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування", які порівняно з 2006 роком щодо більшості корисних копалин не змінилися. Виняток становлять такі корисні копалини, як сировина для облицювальних матеріалів та камінь будівельний.

Так, у 2007 р. норматив плати за користування надрами для сировини для облицювальних матеріалів становить 3 % до вартості блочної продукції в розрахунку на обсяг погашених запасів, у 2006 р. він становив 30 грн. за 1 м3.

Щодо каменю будівельного, то у 2006 р. норматив становив 2,0 грн. за 1 м3, у 2007 р. об'єкт оподаткування розділено і нормативи встановлено у розмірі:

2,0 грн. - за 1 м3 для каменю будівельного, за винятком каменю будівельного (як сировини) для подальшого подрібнення з метою отримання щебеневої продукції;

1,0 грн. - за 1 м3 для піщано-гравійної сировини, у тому числі за видобування каменю будівельного (як сировини) для подальшого подрібнення для отримання щебеневої продукції