9.2. Плата за спеціальне використання прісних водних ресурсів

Плата за спеціальне використання прісних водних ресурсів

справляється на підставі Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" та Постанов Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку справляння плати за спеціальне використання прісних водних ресурсів і тимчасових нормативів плати за їх спеціальне використання" від 08.02.1994 р. № 75 та "Про розмір плати за використання прісних водних ресурсів сільсько­господарськими товаровиробниками" від 26.04.1994 р. № 347 і наступних змін до них від 08.02.1997 р. № 164, а також від 16.08.1999 р. № 1494 "Про стягнення збору за спеціальне використання водних ресурсів і збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту" (зі змінами та доповненнями).

Відповідно до останнього нормативного документа платниками плати за спеціальне використання водних ресурсів та плати за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту є підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, а також громадяни — суб'єкти підприємницької діяльності, що використовують водні ресурси та користуються водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту (рис.9.10)

 

ОБ'ЄКТИ

 

 

—►

фактичний обсяг води, який використовують водокористувачі

 

обсяг води, пропущений через турбіни гідроелектростанцій

—►

тоннаж-доба експлуатації вантажних самохідних і несамохідних суден

 

 

—►

місце-доба експлуатації пасажирських суден

 

Рис. 9.9. Об'єкти нарахування плати за спеціальне використання

водних ресурсів

Для вирахування плати за воду застосовуються встановлені нормативи (рис. 9.11)


Подпись:
Т    Г   І    І 1


Подпись:  Подпись:
Подпись:

Рис. 9.10. Платники плати за спеціальне використання водних ресурсів та плати за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту

Нормативи плати за спеціальне користування водними ресурсами

 

 

 

 

 

1

 

             1

підземні

поверхневі

 

 

у коп. за 1 куб. м (залежно від області, де забрано

воду)

 

у коп. за 1 куб. м (залежно від водного об'єкта, з якого забрано

воду)

 

Рис. 9.11. Види нормативів плати за спеціальне користування водними

ресурсами

Окрім того, встановлені нормативи за користування водами для потреб гідроенергетики - у копійках за 100 кубічних метрів води, пропущено/через турбіни гідроелектростанцій; за користування водою для потреб водного транспорту - у копійках за одну тоннаж-добу експлуатації вантажних суден та одне місце-добу експлуатації пасажирських суден. З 2004 року передбачена індексація нормативів плати за спеціальне використання прісних водних ресурсів.

На спеціальне використання водних ресурсів встановлюються ліміти, які визначаються у дозволах на постачання води.

У межах встановленого ліміту плата за спеціальне використання водних ресурсів відноситься на валові витрати виробництва, за понадлімітне використання — стягується у п'ятикратному розмірі і відноситься на рахунок прибутку, що залишається у розпорядженні водокористувача. Обсяг використаної води визначається водокорис­тувачами самостійно, на підставі даних первинного обліку за показниками вимірювальних приладів.

На користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту ліміти не встановлюються. Плата за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту відноситься до валових витрат виробництва.

Плата за спеціальне використання водних ресурсів не стягується:


за воду, що використовується для задоволення питних і господарсько-побутових потреб населення;

за воду, що використовується для протипожежних потреб;

за воду, що використовується для потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів тощо