9.1. Плата за землю

Плата за землю в Україні справляється згідно з Законом "Про плату за землю" від 03.07.92 р. № 2535-ХІІ (зі змінами та доповненнями) у вигляді земельного податку та орендноїплати. Плата за землю визначається відповідно до грошовоїоцінки земельних ділянок, яка проводиться Державним комітетом України з земельних ресурсів згідно зі спеціальними методиками. Грошова оцінка землі використовується для економічного регулювання земельних відносин при укладенні цивільно-правових угод, передбачених законодавством України. Введення плати за землю мало на меті вирішення ряду завдань (рис. 9.1)
 

Рис. 9.1. Цільове призначення впровадження плати за землю

Основні елементи та термінологію плати за землю зображено на рис. 9.2


Об'єкт - земельна ділянка, що пере буває у власності, користуванні, у тому числі на умовах оренди

Суб'єкт - власник землі та землекористувач, у тому числі орендар


 

Рис. 9.2. Елементи та термінологія плати за землю


Плата за землю визначається якістю та місцезнаходженням земельної ділянки і не залежить від результатів господарської діяльності власників землі та землекористувачів.

Нині в України застосовується диференційований підхід щодо ставок земельного податку

Ставки земельного податку

Землі сільськогосподарського призначення


ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ СТАВОК

Рис. 9.4. Ставки плати за землю сільськогосподарського призначення

За сільськогосподарські угіддя, які надані у встановленому порядку і використовуються за цільовим призначенням, незалежно від того, до якої категорії земель вони віднесені, земельний податок стягується за вищенаведеними ставками


 


Якщо встановлена грошова оцінка


1% від грошової оцінки 1 м2 площі земельної ділянки


Ставки плати за

землі населених пунктів

Якщо не встановлена грошова оцінка


 

застосовуються фіксовані ставки земельного податку, диференційовані за групами населених пунктів залежно від кількості населення відповідно зі ст. 7 Закону "Про плату за землю", проіндексовані на коефіцієнт поточного року (у 2007 році коефіцієнт індексації - 3,1 рази)*.


 

Рис. 9.5. Ставки плати за землі населених пунктів

Середні ставки плати за землі населених пунктів, де не проведено

грошову оцінку


"Середні ставки земельного податку залежно від групи населених пунктів встановлено в таких розмірах (табл. 9.1).


Ставки плати за землі за межами населених пунктівПодаток за земельні ділянки, надані для підприємств промисловості, транспорту, зв'язку та іншого призначення

Податок за земельні ділянки, надані для залізничного транспорту, військовим силам України та іншим угрупуванням, створеним відповідно до законодавства України. (Якщо землі використовуються не за цільовим призначенням - 5%)


Подпись:
Податок за земельні ділянки, надані в тимчасове володіння на землях природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення

Податок на земельні ділянки, що відносяться до земель лісового фонду і зайняті виробничими, культурно-побутовими спорудами та будівлями, ділянки, надані на землях водного фонду


Рис. 9.6. Ставки земельного податку за землі, які знаходяться за межами населених пунктів


Річна сума земельного податку

Площа земельної ділянки (га, м2)

Ставка земельного податку (грн.)


 

            і          

Податок за земельні ділянки, зайняті житловим
фондом, індивідуальними та кооперативними
гаражами,       автостоянками, дачами,

сільськогосподарськими виробничими, культурно-побутовими спорудами тощо розраховується в розмірі 3% від загальної суми

Рис. 9.7. Порядок визначення річної суми земельного податку

Юридичні особи щорічно до 1 лютого подають відповідній державній інспекціїрозрахунок земельного податку за даними землекористування станом на 1 січня. За нововідведеними земельними ділянками розрахунки подаються протягом місяця з дня виникнення права власності або користування земельною ділянкою.

Нарахування земельного податку громадянам проводять податкові інспекції, які видають платнику до 15 липня платіжне повідомлення на сплату податку.

Облік платників (товаровиробників сільськогосподарської продукції
та громадян) і нарахування земельного податку проводиться щорік
станом на 1 травня, інших суб'єктів - станом на 1 лютого         

Земельний податок сплачується рівними частками власниками земельних ділянок (паїв) та землекористувачами - виробниками сільськогосподарської, рибної продукції та громадянами до 15 серпня і 15 листопада, а всіма іншими платниками - щомісячно протягом 30 календарних днів після закінчення звітного місяця.

Пільги, які передбачено чинним законодавством щодо плати за землю зображено на рисунку 8.

Щорічно законом про державний бюджет на відповідний рік встановлюються додаткові пільги щодо земельного податку для окремих категорій платників.

Право надання додаткових пільг з земельного податку в межах надходжень від нього до відповідних бюджетів надано також органам місцевого самоврядування.

Разом з тим необхідно врахувати, що згідно з Прикінцевими
положеннями Закону № 2535-ХІІ від 03.07.1992 р. „Про плату за землю"
у 2007 році підприємства з виробництва автомобілів, автобусів і
комплектуючих виробів до них, що здійснюють свою діяльність
відповідно до Закону Україні, а також підприємства суднобудівної
промисловості, визначені відповідно до статті 1 Закону України "Про
заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в
Україні", - користуються пільгою по сплаті земельного податку на
рівні 25% від суми земельного податку, обчисленого відповідно до
Закону № 2535-ХІІ від 03.07.1992 р. „Про плату за землю"       

Пільги по платі за землю

Від земельного податку звільняються:

+ Заповідники, заказники, ботанічні сади, зоологічні та регіональні ландшафтні парки, пам'ятники природи

Вітчизняні    дослідницькі    господарства науково­> дослідних установ та учбових закладів сільсько­господарського   профілю   та професійно-технічних училищ

> Органи державної влади й органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, бюджетні організації, оздоровчі та санаторно-курортні заклади

Вітчизняні заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення, фізичної куль­тури і спорту

Зареєстровані релігійні та благодійні організації, які не займаються підприємницькою діяльністю

Сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій

Землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального використання

Землі цвинтарів

Земельні ділянки (у межах встановлених норм) інвалідів І та II груп, громадян, які виховують трьох та більше дітей, пенсіонерів тощо

Рис. 9.8. Перелік пільг щодо земельного податку