TEMA 9. ПЛАТА ЗА РЕСУРСИ

Плата за землю.

Плата за спеціальне використання прісних водних ресурсів.

Плата за користування надрами.

Плата за спеціальне використання лісових ресурсів.

Методичні рекомендації до вивчення теми

Ресурсні платежі, що стягуються в Україні, включають кілька видів:

збір за спеціальне використання водних ресурсів (плата за воду);

збір за спеціальне використання надр для видобутку корисних копалин;

-           збір за спеціальне використання лісових ресурсів (лісовий дохід). Стягнення цих платежів обумовлюється тим, що природні ресурси є

власністю держави. За їх використання держава стягує плату, основне призначення якої - покрити видатки на відтворення, ефективне використання цих ресурсів тощо. Як і податки, стягнення плати за ресурси має обов'язковий характер. Але, на відміну від податкових методів формування доходів, плата за ресурси передбачає еквіва­лентність. Суттєвого бюджетного значення ці платежі не відіграють.

Плата (податок) за землю також може бути віднесена до ресурсних платежів, однак характер цього платежу не передбачає повної еквівалентності.