1.1. Економічні передумови виникнення і розвитку податків

Податки - це обов'язковий елемент економічноїсистеми
держави, що існує „для інших", тобто для задоволення потреб
суспільства   


 


Головними передумовами виникнення податків є перехід від натурального господарства до товарно-грошового господарства та виникнення держави

Поява податків у суспільстві обумовлюється гострою потребою держави в коштах, особливо в період нестабільної економічної та політичної ситуації ця потреба різко зростає

Розвиток податків здійснюється під впливом розвитку товарно-грошових відносин та продуктивних сил суспільства