7.7. Порядок подання податкової декларації платниками податку з доходів фізичних осіб. Забезпечення виконання податкових зобов'язань та відповідальність за їх порушення

Законом № 889 передбачено обов'язок платників податку з доходів фізичних осіб подавати до податкового органу річну декларацію про майновий стан і доходи. Але подає її в обов'язковому порядку обмежена кількість громадян. Декларацію можуть не подавати громадяни, які одержували доходи винятково від податкових агентів, зобов'язаних звітувати по податку з доходів фізичних осіб в установленому порядку. Тобто громадяни, які одержують доходи тільки у вигляді заробітної плати, декларацію можуть не подавати взагалі. Причому незалежно від розміру заробітної плати, отриманої за сумісництвом.

Проте ті платники, які хочуть скористатися правом на податковий кредит, повинні подати декларацію, як зазначалося раніше. Інакше про податковий кредит доведеться забути - на наступний рік він не переноситься. До декларації повинні бути додані документи, які підтверджують факт понесення витрат, що надають право на податковий кредит.

Декларацію також зобов'язані подавати ті фізичні особи (резиденти), які виїжджають за кордон на постійне місце проживання (за 60 календарних днів до виїзду) та, які одержували свої доходи не тільки від податкових агентів, що звітують по податку з доходів фізичних осіб. Це, зокрема, громадяни, які одержують доходи від надання своє/нерухомості в оренду іншим фізичним особам. Більш докладно ці положення наведено на рис. 7.6

ЗВІТНІСТЬ З ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ


ПЛАТНИКИ ПОДАТКУ


ПОДАТКОВІ АГЕНТИ


 


Подпись: наявності у платника права на
податковий кредит
Річна декларація, що подається в установлені строки у випадках:

обов'язковості надання такої декларації у передбачених законодавством випадках (отримання доходів від нерезидента і неподаткового агента)

Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків і сум утриманого з них податку (ф. № 1-ДФ)

Щоквартально, протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу


 

Рис. 7.6. Звітність із податку на доходи фізичних осіб

Термін подання податковоїдеклараціїфізичними особами з податку на доходи фізичних осіб установлено до 1 квітня року, що настає за звітним. Декларація може бути заповнена як самим платником особисто, так і уповноваженою особою з дотриманням вимог, установлених Законом № 889. Надати допомогу платнику щодо заповнення деклараціїможе й податковий орган. Для цього платникові потрібно не пізніше ніж за місяць до граничного терміну подання декларації(тобто до 1 березня) звернутися з запитом у відповідний податковий орган, який, у свою чергу, зобов'язаний надати безоплатну допомогу. Відмовлення посадовоїособи податкового органу надати допомогу звільняє платника податку від будь-якої відповідальності за неповне або неправильне заповнення декларації.

Відповідальність за сплату податку з доходів фізичних осіб визначає ст. 20 Закону № 889 і перекладає її на "податкових агентів" -юридичних і фізичних осіб, що повинні стягувати податок з виплачуваних доходів. Це підприємства, що сплачують зарплату, нотаріуси, які засвідчують договори купівлі-продажу та оренди, а також банки, що нараховують відсотки за депозитними виплатами тощо. Саме вони, а не сам платник податку, відповідають за правильність нарахування податку і своєчасність його сплати. Тобто, якщо податковий агент виплатив дохід, який підлягав оподаткуванню і з будь - яких причин не утримав або не сплатив з нього податку з доходів, то відповідно до пп. 20.3. Закону № 889 цей податок повинен буде сплатити не безпосередній платник податку, а сам податковий агент за рахунок власних коштів.

Крім того, у Законі № 889 передбачено, що штрафні (фінансові) санкції повинні застосовуватися на основі Закону № 2181, та встановлено відповідальність держави в особі органів податкової служби і Держказначейства:

за порушення термінів подання розрахунку суми зайво сплаченого податку, у тому числі в результаті застосування права на податковий кредит (відповідальність несе відповідний податковий орган);

за порушення термінів повернення суми зайво сплаченого податку або заниження його розміру (відповідальність несе відповідний орган Держказначейства).

За неповне або несвоєчасне повернення суми зайво сплаченого податку, у тому числі в результаті застосування права на податковий кредит, на користь платника податку сплачуються такі штрафи:

при затримці до 30 календарних днів, що настають за останнім днем граничного терміну повернення суми зайво сплаченого податку, - у розмірі 10% такої суми;

при затримці від 31 до 90 календарних днів - у розмірі 50%;

•           при затримці від 91 календарного дня - у розмірі 100%. Причому,  якщо  посадові  особи  державних органів,   на яких

покладена відповідальність за розрахунок і повернення сум зайво сплаченого податку, відмовляються здійснити таке відшкодування, то платник має право оскаржити такі дії або бездіяльність у Господарському суді без попередньої сплати держмита

Актуальні питання оподаткування доходів фізичних осіб

1. Як здійснюється оподаткування доходів студентів та чи має право ця категорія платників на отримання податкової соціальної пільги?

Відповідно до Закону № 889 не включається до складу загального місячного або річного оподатковуваного доходу сума стипендії, яка виплачується з бюджету учню, студенту, ординатору, аспіранту або ад'юнкту за умови, якщо така сума не перевищує суми місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, установленого на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень. З початку 2007 року така гранична сума, як зазначалося, становить 740 грн. Сума перевищення, за її наявності, підлягає кінцевому оподаткуванню при її виплаті навчальним закладом, який є податковим агентом, за ставкою 15% (з Ісічня 2004 року по 31 грудня 2006 року - за ставкою 13%).

Законом передбачено застосування податкової соціальної пільги тільки до доходу у вигляді заробітної плати. При цьому, для платників податку з доходів фізичних осіб, які є учнем, студентом, аспірантом, ординатором або ад'юнктом застосовується податкова соціальна пільга у розмірі, що дорівнює 150% однієї мінімальної заробітної плати (протягом 2007 року - 300 грн.). Проте до суми стипендії, яка виплачується з бюджету або з інших, ніж бюджет джерел, податкова соціальна пільга не застосовується. Тобто податкова соціальна пільга не може бути застосована до інших доходів платника податку, якщо він отримує протягом податкового звітного місяця одночасно такі доходи, як стипендія, грошове чи майнове (речове) забезпечення, одержувані учнями, студентами, ординаторами, аспірантами або ад'юнктами, що виплачуються з бюджету.

Таким чином, якщо учні, студенти, аспіранти, ординатори , ад'юнкти, яким за умовами їх навчання не передбачено виплату стипендії з бюджету одночасно і навчаються, і працюють та одержують заробітну плату, то вони за додержанням умов щодо розміру заробітної плати (не перевищує граничної суми - 740 грн.) мають право на застосування до неї податкової соціальної пільги у розмірі 300 грн. на місяць. При цьому, вони повинні подати працедавцю заяву про застосування податкової соціальної пільги та надати довідку з навчального закладу про те, що вони там навчаються та за умовами їх навчання не передбачено виплату стипендії з бюджету.

Чи здійснюється застосування податкової соціальної пільги до доходу підприємців та від самостійного здійснення незалежно)' професійно)' діяльності?

Статтею 6 Закону № 889 визначено, що податкова соціальна пільга застосовується до доходу, отриманого платником податку як заробітна плата протягом звітного податкового місяця, якщо його розмір не перевищує суми місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, установленого на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень.

Сума податкової соціальної пільги дорівнює 50% від однієї мінімальної заробітної плати, установленої на 1 січня 2007 року.

Підпунктом 6.3.3 п. 6.3 ст. 6 Закону № 889 визначено, що податкова соціальна пільга не застосовується до доходів самозайнятої особи від підприємницької діяльності, а також іншої незалежної професійної діяльності. Тобто, якщо фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності або самозайнята особа, окрім доходів від здійснення підприємницької або незалежної професійної діяльності протягом звітного податкового місяця одночасно отримує інші доходи, то і до таких (інших) доходів податкова соціальна пільга також не застосовується. Крім того, податкова соціальна пільга не застосовується до доходів самозайнятої особи від підприємницької діяльності, а також іншої незалежної професійної діяльності.

Отже, до доходу від самостійного здійснення підприємницької або незалежної професійної діяльності податкова соціальна пільга не застосовується.

Договір на навчання укладено між вузом і студентом (дитиною), у документах (квитанціях) про оплату навчання зазначено ПІБ дитини - студента, а за податковим кредитом звертається платник податку - батько цього студента. Згідно з ф. 1ДФ такий студент не одержує доходів у вигляді заробітної плати, тобто не має права самостійно звернутися за податковим кредитом. Чи є в такому випадку у батька право на податковий кредит?

Щодо реалізації платником податку права на податковий кредит у випадку, коли в якості підтверджувальних документів платник податку пред'являє розрахункові документи (квитанції, касові ордери, чеки тощо), в яких зазначено прізвище, ім'я, по батькові, далі - ПІБ не його, а його дитини, з якою укладено договір на навчання, то такі документи повинні прийматися податковими органами, а зазначені в них суми братися до розрахунку податкових зобов'язань, за виключенням випадків, коли такий студент сам протягом року отримував заробітну плату.

Підставою для цього є норми цивільного законодавства, зокрема, Сімейного кодексу України згідно зі статтями 180 та 199 якого батьки повинні утримувати своїх неповнолітніх (до 18 років) дітей, а якщо повнолітні діти продовжують навчатися, то обов'язок щодо утримання та надання матеріальної допомоги покладається на батьків до досягнення дітьми двадцяти трьохрічного віку.

Відповідно до Цивільного кодексу України права володіння, користування та розпорядження своїм майном, у тому числі грошовими коштами, належать його власникові (ст.317 ЦКУ), а неповнолітні діти, за згодою батьків, можуть здійснювати деякі правочини (ст.32 ЦКУ), зокрема проводити розрахункові операції щодо укладеного на їх ім'я договору на навчання. Це положення застосовується і до дітей, вік яких обумовлено ст.199 Сімейного кодексу України.

Таким чином, законодавством передбачено, що платник податку має право доручити своїй дитині здійснити правочин у вигляді проведення розрахунку (сплати коштів) за навчання за рахунок належних платнику податку коштів (у т.ч. заробітної плати). При цьому, як виплаває з наведених вище законодавчих підстав, фактичні витрати на сплату вартості навчання несе платник податку - батько (мати) дитини, яка навчається.

Тобто документи (квитанції, касові ордери, чеки тощо), в яких зазначено ПІБ дитини платника податку, є документами, що підтверджують фактично понесені витрати платника податку у зв'язку зі сплатою вартості середньої професійної або вищої освіти члена сім'ї першого ступеня споріднення (дитини), а також дають право на одержання ним податкового кредиту з передбачених пп.5.3.3 п.5.3 ст.5 Закону підстав.

При бажанні платника податку використати право на компенсацію йому вартості навчання непрацюючого члена його сім'ї першого ступеня споріднення, за умови, що у квитанції вказане прізвище такого члена його сім'ї, платник податку має підтвердити це копією укладеного договору про навчання та документально підтвердити родинні стосунки (ступінь споріднення) із такою особою.

4. Договір на навчання укладено між вузом та батьком студента, а квитанціїна оплату оформлені на ім'я студента, який не має самостійних джерел доходу. Чи є на такий випадок у батька право на податковий кредит?

Так, оскільки Законом України "Про освіту" установлено, що за неповнолітніх дітей (до 18 років) договір на навчання повинен укладатися їх батьками, але в договорі при цьому обов'язково зазначається ПІБ особи, яка буде безпосередньо навчатися (дитини). Ураховуючи наведені вище норми Сімейного та Цивільного кодексів України, платник податку -батько може скористатися правом на податковий кредит на навчання своєї дитини, якщо в якості підтверджувальних документів він пред'явить квитанції оплати навчання згідно з укладеним договором, оформлені на ім'я дитини-студента, яка не має самостійних джерел доходу.

Платник податку навчається сам і навчає дитину, або навчає 2-х і більше своїх дітей. Чи застосовується окремо до кожного з них право на отримання податкового кредиту?

Обмеження, установлене п. п. 5.3.3. п.5.3 ст.5 Закону № 889 щодо неперевищення суми сплачених на навчання коштів понад 740 грн. стосується загальної суми, сплаченої платником податку за навчання всіх членів сім'ї першого ступеня споріднення. Тобто платник податку має право на включення до свого податкового кредиту суми витрат фактично сплачених за своє навчання та навчання членів своєї сім'ї першого ступеня споріднення (у т.ч. дітей) за умови, що сума нарахованого податкового кредиту не перевищує суму заробітної плати, одержаної протягом такого звітного року (пп. 5.3.3. п. 5.3 ст. 5 Закону ).

Яку кількість місяців навчання брати до розрахунку податкового кредиту?

Кількість місяців навчання, які беруться для розрахунку податкового кредиту, визначається навчальним закладом у договорі, а якщо це не зазначено договором, то платник податку, який реалізує право на податковий кредит, повинен пред'явити довідку з такого навчального закладу щодо кількості місяців навчання (тривалість семестрів) у звітному податковому періоді (році).

У 2005 році одним платіжним документом (квитанцією) було здійснено оплату за І та II семестри навчального року, тобто частково за місяці навчання у 2005 році та частково за 2006 рік. Чи може така квитанція виступати в якості підтверджувального документа при реалізації права на податковий кредит за 2006 рік?

Щодо сум, сплачених у 2005 році за періоди (місяці) навчання у 2006 році, то такі суми включаються до податкового кредиту 2006 року на підставі платіжного документа (квитанції) про оплату вартості навчання, здійснену у 2005 році.

8.         Згідно з договором на навчання, укладеним вузом із
платником податку, передбачено помісячну оплату за навчання
дружини платника податку в сумі 459 грн. Платник податку з
метою реалізації права на податковий кредит пред'являє до
податкового органу копії 10 квитанцій на оплату навчання за 2005 рік. У семи квитанціях зазначено безпосередньо прізвище, ім'я та по батькові платника податку, а у трьох - прізвище, ім'я та по батькові його дружини, яка має інше прізвище. При цьому і платник податку, і його дружина мали у 2006 році доходи у вигляді заробітної плати. Чи беруться як підтверджувальні документи платника податку, який подав декларацію з метою одержання відшкодування за податковим кредитом, три квитанції, в яких платником зазначено дружину?

Згідно з п.п. 5.3.3 ст. 5 Закону до податкового кредиту можна включити лише суму коштів, сплачених платником податку на користь закладів освіти для компенсації вартості середньої професійної або вищої форми навчання такого платника податку, іншого члена його сім'ї першого ступеня споріднення, але не більше суми, визначеної у підпункті 6.5.1 пункту 6.5 статті 6 цього Закону. Під час навчання платника податку або іншого члена його сім'ї першого ступеня споріднення зазначена сума включається до податкового кредиту одного з таких членів за їх вибором.

Навіть під час навчання обох членів подружжя фактично сплачена сума за навчання включається окремо до податкового кредиту кожного, відповідно до вартості його навчання.

Зазначений у цьому підпункті вибір вважається здійсненим, якщо платник податку подає податкову декларацію, в якій визначається сума таких витрат. Тобто в такому випадку, коли чоловік і дружина (або інші члени сім'ї першого ступеня споріднення) працюють та одержують заробітну плату та при цьому сплачують безпосередньо за своє навчання, то вони можуть уключити до складу свого податкового кредиту лише ті суми, сплата яких фактично підтверджена відповідним розрахунковим документом, де зазначено, що платіж за навчання здійснено безпосередньо особою, яка звертається за податковим кредитом.

9. Чи мають право на податковий кредит батьки дитини -студента, якщо він паралельно працює і отримує заробітну плату?

Згідно з п.1.16 Закону податковий кредит - це сума (вартість) витрат, понесених платником податку. Оскільки студент працює і одержує заробітну плату, то він є платником податку з доходів фізичних осіб. Виходячи з норм Закону, такий працюючий студент має сам подати декларацію з метою одержання податкового кредиту на навчання в межах одержаної ним протягом звітного податкового року заробітної плати. На такий випадок батьки студента, який працює і одержує заробітну плату, не мають права на нарахування податкового кредиту за навчання такої дитини - студента.

10 В окремих вузах (навіть із навчанням на бюджетній основі) навчання на військовій кафедрі оплачується окремо від основного навчання. Чи можна включати такі суми до податкового кредиту?

Оскільки це додаткова послуга навчального закладу, яка не є обов'язковою у процесі безпосереднього навчання за обраним фахом, то й оплачується вона окремо (додатково) від оплати за навчання згідно з укладеним з вузом договором. Уключення таких витрат до податкового кредиту чинним законодавством не передбачено.

При вузах функціонують підготовчі курси, навчання на яких дає право вступу до цих навчальних закладів без вступних іспитів (такий абітурієнт "автоматично" зараховується до вузу на 1-й курс навчання) тобто, нібито, ці курси є безпосереднім навчанням у цьому навчальному закладі, єдиним безперервним процесом (циклом навчання). Чи приймається до податкового кредиту оплата навчання на таких підготовчих курсах?

Підготовчі курси - додаткова послуга навчального закладу, метою якої, виходячи навіть з назви, є підготовка до вступу на навчання до учбового закладу. Навчання на таких курсах не є обов'язковим і не зараховується до загального курсу навчання безпосередньо за обраним фахом після вступу до вузу. Навчання на підготовчих курсах оплачується згідно з окремим договором. Таким чином, включення до податкового кредиту оплати за навчання на підготовчих курсах для вступу до вузів не передбачене чинним законодавством.

Чи мають право одночасно і батько, і мати одночасно скористатися правом на податковий кредит на навчання дитини (іншого члена сім'ї першого ступеня споріднення)?

Законом про оподаткування доходів громадян чітко визначено, що при навчанні платника податку або члена його сім'ї першого ступеня споріднення витрати, понесені у зв'язку з оплатою навчання можуть бути включені до податкового кредиту одного з таких членів за їх вибором. Зазначений вибір вважається здійсненим, якщо платник податку подає податкову декларацію, в якій визначається сума таких витрат. Тому, з метою запобігання виникнення порушень даної норми Закону № 889, доцільно рекомендувати платникам податку, які звертаються за одержанням податкового кредиту на навчання своїх дітей (членів його сім'ї першого ступеня споріднення), зазначати (підтвердити) у деклараціях, що другий з батьків не користується правом на податковий кредит на таке навчання.

Чому при проведенні розрахунку сум податку з доходів фізичних осіб, які підлягають поверненню платнику податку у зв'язку з реалізацією ним права на податковий кредит, застосовується нарахована заробітна плата?

Законом установлено обмеження щодо неперевищення суми нарахованого платником податку податкового кредиту понад суму загального оподатковуваного доходу, одержаного платником податку протягом року як заробітна плата.

Пунктом 1.6 ст. 1 Закону визначено, що загальний оподатковуваний дохід - це будь-який дохід, що підлягає оподаткуванню, нарахований (виплачений) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду.

Таким чином, до розрахунку податкового кредиту включаються сума нарахованої протягом звітного податкового року заробітної плати та сума понесених витрат.

Крім того, оскільки Законом надано право на податковий кредит усім платникам податку незалежно від розміру їх доходу (заробітної плати), то зазначений підхід у прийнятті за основу під час розрахунку саме нарахованої заробітної плати відповідає принципу рівності всіх платників податку незалежно від того, користувалися вони протягом року податковою соціальною пільгою чи ні, та які розміри внесків до соціальних фондів було відраховано з їхньої заробітної плати.

Чи мають право на податковий кредит бабуся (дід), сестра (брат), тітка (дядько) або інші особи, які оплачували навчання студента у вузі, а також батьки студента у разі, коли за їх дорученням навчання оплачували інші особи?

Згідно з пп. 5.3.3 п. 5.3 ст. 5 Закону до податкового кредиту може включатися сума коштів, сплачених платником податку на користь закладів освіти для компенсації вартості середньої професійної або вищої форми навчання такого платника податку, іншого члена його сім'ї першого ступеня споріднення.

Членами сім'ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки та батьки її чоловіка або дружини, її чоловік або дружина, діти як такої фізичної особи, так і її чоловіка або дружини, у тому числі усиновлені ними діти. Інші члени сім'ї фізичної особи вважаються особами другого ступеня споріднення.

Отже, якщо навчання свого родича оплачували особи, які не є його членами сім'ї першого ступеня споріднення, то вони не мають права на податковий кредит.

Щодо здійснення оплати за навчання через представника, то згідно з главами 17 та 68 Цивільного кодексу за договором доручення одна сторона (повірений) зобов'язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії. Представник може бути уповноваженим на вчинення лише тих правочинів, право на вчинення яких має особа, яку він представляє. Довіритель зобов'язаний видати повіреному (представнику) довіреність на вчинення юридичних дій, передбачених договором доручення. Довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами. У договорі доручення або у виданій на підставі договору довіреності мають бути чітко визначені юридичні дії, які належить учинити повіреному.

Таким чином, якщо за податковим кредитом звертається платник податку, який є особою першого ступеня споріднення зі студентом, але у квитанціях про оплату вартості навчання зазначено іншу особу, то при пред'явленні нотаріально завіреної довіреності або укладеного з юридичною особою договору доручення, що передбачають оплату від імені та за рахунок такого платника податку вартості навчання члена його сім'ї першого ступеня споріднення, він має право на податковий кредит.

15. Чи має право на податковий кредит студент-заочник, який працює, якщо оплату за навчання він здійснював за рахунок кредиту, одержаного безпосередньо на навчання і розміщеного на депозитному рахунку в банку?

Законом визначено, що платник податку за наслідками звітного податкового року має право включити до складу податкового кредиту витрати, фактично понесені ним, у тому числі на навчання.

При цьому Законом установлено обмеження щодо неперевищення сум нарахованого платником податку податкового кредиту понад суму загального оподатковуваного доходу платника податку, одержаного протягом року як заробітна плата, проте немає ніяких застережень щодо безпосередніх джерел виникнення коштів, сплачених за навчання.

Згідно з договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж саму суму грошових коштів (суму позики) або таку ж саму кількість речей того самого роду та такої самої якості (ст. 1047 глави 71 Цивільного кодексу).

Ураховуючи те, що суму позики (кредиту) було спрямовано на оплату навчання, а також те, що сума позики є поворотною і платник податку несе фактичні витрати на повернення такої позики, то суму, сплачену за навчання за рахунок позики (кредиту), слід включати до податкового кредиту.

Чи мають право на податковий кредит платники податку, які одержують доходи, відмінні від заробітної плати?

Законом установлено обмеження щодо неперевищення сум нарахованого платником податку податкового кредиту понад суму загального оподатковуваного доходу платника податку, одержаного протягом року як заробітна плата. Відповідно до п. 1.1 та частини "д" п. 1.3 ст. 1 Закону заробітна плата - це доходи, нараховані (виплачені, надані) внаслідок здійснення платником податку трудової діяльності на території України, від працедавця.

Трудові відносини регулюються КзпП України, а оплата праці -Законом № 108/95-ВР.

Отже, якщо умови та оплата праці фізичних осіб не підпадають під регулювання зазначеного законодавства, то такі особи одержують доходи, відмінні від заробітної плати, і не мають права на податковий кредит.

До таких осіб відносяться, зокрема, військовослужбовці, співробітники органів внутрішніх справ, суб'єкти підприємницької діяльності - фізичні особи.

Чи мають право на податковий кредит громадяни України -працівники представництв іноземних держав, консульств?

Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" визначено, що дипломатичні представництва, консульські установи та інші офіційні представництва іноземних держав, міжнародні організації та їхні представництва, що мають дипломатичні привілеї та імунітети, а також представництва інших іноземних організацій і фірм, які не здійснюють господарської діяльності відповідно до законодавства України, розташовані на території України, є нерезидентами - юридичними особами.

Нерезиденти не є податковими агентами, тобто не зобов'язані нараховувати, утримувати та сплачувати до бюджету податок з доходів, що виплачуються найманим працівникам та подавати податкову звітність.

Оскільки дипломатичні представництва, консульські установи та інші офіційні представництва іноземних держав, міжнародні організації та їх представництва, що мають дипломатичні привілеї та імунітет, не здійснюють господарської діяльності відповідно до законодавства України, то джерело будь-яких доходів, що виплачуються громадянам України такими установами згідно з трудовими або іншими цивільно-правовими договорами, є іноземним.

Законом № 889 визначено, якщо джерело виплати будь-яких оподатковуваних доходів є іноземним, то сума такого доходу включається до складу річного оподатковуваного доходу платника податку - їх отримувача, який зобов'язаний подати річну податкову декларацію.

Ураховуючи наведене вище, працівники зазначених установ не одержують заробітної плати, тому не мають права на податковий кредит.

Чи мають право на податковий кредит особи, які відмо­вилися від одержання індивідуального ідентифікаційного номера?

Законом установлено певні обмеження права на нарахування податкового кредиту. Так, згідно з пп. 5.4.1 п. 5.4 ст. 5 цього Закону податковий кредит може бути нарахований виключно резидентом, який має індивідуальний ідентифікаційний номер.

Особи, які офіційно відмовилися від ідентифікаційного номера, мають право здійснювати будь-які платежі без цього номера, але не мають законодавчих підстав для нарахування податкового кредиту.

Чи може платник податку при реалізації права на подат­ковий кредит підтвердити оплату вартості навчання довідкою з вузу, а не квитанціями?

Відповідно до пп. 5.2.1 п. 5.2 ст. 5 Закону № 889 до складу податкового кредиту включаються фактично понесені витрати, підтверджені платником податку документально, а саме: фіскальним або товарним чеком, касовим ордером, товарною накладною, іншими розрахунковими документами або договором, які ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і визначають суму таких витрат, тобто платіжними документами.

Оскільки довідка з вузу про надходження коштів на рахунок цього навчального закладу за навчання певного студента не є платіжним документом, право на нарахування податкового кредиту слід підтверджувати винятково платіжними документами.

Батьки розлучені, дитина проживає з матір'ю, а навчання цієїдитини оплачує батько. Чи має право батько одержати податковий кредит на навчання своєї дитини?

Згідно з пп. 5.3.3 п. 5.3 ст. 5 Закону № 889 до податкового кредиту може бути включена сума коштів, сплачених платником податку на користь закладів освіти для компенсації вартості середньої професійної або вищої форми навчання такого платника податку, іншого члена його сім'ї першого ступеня споріднення.

Членами сім'ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки та батьки її чоловіка або дружини, її чоловік або дружина, діти як такої фізичної особи, так і її чоловіка або дружини, у тому числі усиновлені ними діти. Інші члени сім'ї фізичної особи вважаються такими, що мають другий ступінь споріднення.

При цьому Законом не передбачено обов'язкового спільного проживання членів сім'ї.

Отже, якщо батька не позбавлено батьківських прав та його дитину не всиновлено іншим платником податку (наприклад, новим чоловіком колишньої дружини), то згідно з нормами цивільного законодавства батько є членом сім'ї своєї дитини першого ступеня споріднення і має право на нарахування податкового кредиту.

Чи має право нерідний батько дитини (чоловік матері) на податковий кредит, якщо він оплачує навчання дитини?

Підпунктом 5.3.3 п. 5.3 ст. 5 Закону визначено, що до податкового кредиту може бути включена сума коштів, сплачених платником податку на користь закладів освіти для компенсації вартості середньої професійної або вищої форми навчання такого платника податку, іншого члена його сім'ї першого ступеня споріднення.

Таким чином, якщо мати дитини перебуває з чоловіком у зареєстрованому шлюбі (незалежно всиновлював він її дитину від іншого шлюбу чи ні), то відповідно до норм Закону така дитина вважається членом сім'ї першого ступеня споріднення з таким чоловіком, і за умови отримання інших необхідних умов цього Закону щодо нарахування податкового кредиту чоловік має право на нарахування податкового кредиту на навчання нерідної дитини у вузі.

Як слід розуміти положення частини "а" п.п. 5.3.3 п. 5.3 ст. 5 Закону № 889 щодо здійснення вибору між членами сім'ї першого ступеня споріднення при реалізації права на податковий кредит, зокрема, якщо дитина-студент працює, а у квитанціїзазначено прізвище, ім'я, по батькові одного з батьків?

Згідно з п. 1.16 ст. 1 Закону податковий кредит - це сума (вартість) витрат, понесених платником податку, у тому числі у зв'язку з компенсацією вартості середньої професійної або вищої форми навчання такого платника податку, іншого члена його сім'ї першого ступеня споріднення (чоловік, дружина, діти).

Якщо в сім'ї батько, мати і дитина, яка навчається, працюють і одержують заробітну плату, то всі вони є платниками податку. Відповідно до пп. 5.3.3 п. 5.3 ст. 5 Закону, якщо навчається сам платник податку (дитина), та/або він навчає іншого члена своєї сім'ї першого ступеня споріднення (матір чи батька), зазначена сума включається до податкового кредиту одного з таких членів за їх вибором. Якщо мати та батько дитини - платника податку не навчаються, то за податковим кредитом має звернутися тільки сама дитина (стосується вартості навчання, оплаченої особисто та в межах своєї заробітної плати).

Чи має право платник податку за підсумками податкового року на податковий кредит, якщо підприємство нараховувало, проте не перераховувало протягом року до бюджету податок з виплачуваної працівнику заробітної плати?

Згідно зі ст. 50 Бюджетного кодексу та наказом № 58/78/22 поверненню з бюджету підлягають надміру або помилково сплачені податки, збори (обов'язкові платежі).

Повернення платнику податку помилково та/або надміру сплачених податків, зборів (обов'язкових платежів) здійснюється з того бюджету, до якого зараховувався в поточному бюджетному році платіж, що підлягає поверненню, та в межах таких надходжень.

Отже, для розрахунку сум податку з доходів фізичних осіб, які підлягають поверненню платнику податку з бюджету у зв'язку з реалізацією ним права на податковий кредит, застосовується сума сплаченого, тобто зарахованого до відповідного бюджету податку, а не нарахованого (утриманого) працедавцем.

24. Чи можна включати до складу податкового кредиту вартість навчання в інтернатурі та магістратурі?

Відповідно до Закону № 3074 університет є вищим навчальним закладом IV рівня акредитації, що здійснює підготовку фахівців за спеціальностями освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста та магістра. Освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста передбачає здобуття особою повної вищої медичної (фармацевтичної) освіти за спеціальністю, про що видається диплом про вищу освіту встановленого Кабінетом Міністрів України зразка.

Згідно з Положенням № 291 спеціалізація (інтернатура) є обов'язковою формою післядипломної підготовки випускників усіх факультетів вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти ІІІ-М рівнів акредитації, медичних факультетів університетів незалежно від підпорядкування та форми власності, після закінчення якої їм присвоюється кваліфікація лікаря (провізора) - спеціаліста з конкретної спеціальності та видається сертифікат встановленого зразка.

Підготовка магістрів здійснюється у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах IV рівня акредитації та проводиться, як правило, одночасно з підготовкою спеціалістів в інтернатурах. Після закінчення магістратури особі видається диплом магістра медицини (фармації) про здобуття повної вищої освіти за спеціальністю та кваліфікація магістра.

Таким чином, інтернатура (спеціалізація) є невід'ємною ланкою безперервного процесу підготовки у вищому медичному (фармацевтичному) закладі освіти фахівців за професійним спрямуванням "Медицина" та "Фармація", а магістратура - окремим самостійним освітньо-кваліфікаційним рівнем вищої освіти.

Ураховуючи наведене вище, суми коштів, сплачені платником податку на користь вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів для компенсації вартості навчання такого платника податку, іншого члена його сім'ї першого ступеня споріднення в інтернатурі та магістратурі, при дотриманні всіх норм ст. 5 Закону можуть включатися до податкового кредиту такого платника податку за звітний рік.

25.       Чи може включатися до податкового кредиту вартість
навчання в аспірантурі?

Статтею 5 Закону № 889 визначено, що платник податку за наслідками звітного податкового року має право на податковий кредит, у тому числі у зв'язку з оплатою вартості середньої професійної або вищої освіти.

Згідно зі ст. 53 Закону N6 3074 аспірант (ад'юнкт) - це особа, яка має повну вищу освіту й освітньо-кваліфікаційний рівень магістра або спеціаліста, навчається в аспірантурі (ад'юнктурі) вищого навчального закладу або наукової установи для підготовки дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Тобто метою навчання в аспірантурі не є здобуття вищої освіти, а здобуття наукового ступеня на підставі вже одержаної вищої освіти.

Отже, навчання в аспірантурі не відноситься до одержання вищої освіти, тому оплата за навчання в аспірантурі не включається до складу податкового кредиту платника податку.

26.       Яку кількість місяців навчання у звітному податковому році
потрібно враховувати при розрахунку податкового кредиту
студентам заочної форми навчання?

Відповідно до положень Міністерства освіти і науки України навчальний рік триває 12 місяців у календарному році.

При розрахунку сум податку, що підлягає поверненню платнику податку у зв'язку з реалізацією встановленого ст. 5 Закону № 889 права на податковий кредит щодо вартості навчання на заочній формі, слід враховувати 12 місяців.

Ключові терміни і поняття

Податок з доходів фізичних осіб, платники податку з доходів фізичних осіб (резиденти та нерезиденти), „податкові агенти", об'єкт оподаткування податку з доходів фізичних осіб, додаткові блага, доходи, доходи з джерелом їх походження з України, іноземні доходи, загальний оподатковуваний дохід, пасивний дохід, ставки податку з доходів фізичних осіб, податкові соціальні пільги, податковий кредит

Питання для самоконтролю знань

Яке призначення і роль податку з доходів фізичних осіб у формуванні доходів бюджету?

Нагадайте основні ознаки податку з доходів фізичних осіб. Визначте його переваги та недоліки.

Хто є платником податку з доходів фізичних осіб?

Хто такі „податкові агенти"?

Що є об'єктом оподаткування податком з доходів фізичних осіб?

Які доходи оподатковуються податком з доходів фізичних осіб?

Які доходи не оподатковуються податком з доходів фізичних осіб?

Як визначається об'єкт оподаткування при нарахуванні доходів у вигляді валютних цінностей?

Як визначається об'єкт оподаткування при нарахуванні доходів у будь-яких негрошових формах?

Як визначається об'єкт оподаткування при нарахуванні доходів у вигляді заробітної плати?

Назвіть ставки податку з доходів фізичних осіб.

Визначте особливості надання податкових соціальних пільг для платників податку з доходів фізичних осіб.

Визначте умови та обмеження надання податкового кредиту для платників податку з доходів фізичних осіб.

Який порядок сплати (утримання) податку з доходів фізичних осіб?

Який порядок подання податкової звітності платниками податку з доходів фізичних осіб?

Який порядок подання податкової звітності податковими агентами?

Хто несе відповідальність за сплату податку з доходів фізичних осіб?

Які штрафні (фінансові) санкції повинні застосовуватися у разі невиконання податкових зобов'язань з податку з доходів фізичних осіб?

Навчальні завдання

Завдання 1.

Громадянину, який має посвідчення потерпілого від аварії на ЧАЕС II категорії, за січень поточного року нараховано заробітну плату в розмірі 1580 грн. З 11 по 16 січня робітник знаходився у відрядженні, 10 січня він отримав підзвітну суму у розмірі 1400,0 грн. Фактичні витрати склали: вартість проїзду (з ПДВ) - 260 грн., вартість проживання в готелі (з ПДВ) -770 грн., добові - 224 грн.

Громадянину, який має 3-х дітей віком до 16 років, у січні поточного року за місцем основної роботи нараховано заробітну плату в сумі 530 грн. Крім того, він отримав 150 грн. премії з фонду матеріального заохочування. Громадянин працює також за сумісництвом в іншій організації, де йому щомісячно нараховується 200 грн.

Робітниці підприємства у січні поточного року нараховано заробітну плату за місцем основної роботи в сумі 940 грн. і допомога по догляду за хворою дитиною в сумі 130 грн. Крім того, вона щомісячно отримує допомогу на дитину як одинока мати в сумі 10% від рівня прожиткового мінімуму (дитині 5 років).

У січні місяці робітниці також нараховано дивіденди у АТ "Схід" у сумі 30 грн.

Необхідно:

Визначити оподатковуваний дохід робітників.

Вирахувати суму податку з доходів фізичних осіб та вказати строки його перерахування до бюджету.

3) Визначити суму податкової соціальної пільги для тих платників, які мають право на її отримання.

Примітка:

Терміни виплати заробітної плати: 3 та 18 числа кожного місяця. Завдання 2.

І. ТОВ "Райдуга" є основним місцем роботи гр. Кравець А.Д., яка подала заяву про звільнення за власним бажанням з 05.01 поточного року. З 01.01 по 05.01 поточного року включно їй нараховано:

заробіток за відпрацьовані дні - 118 грн.;

компенсація за невикористану відпустку - 112 грн.

Гр. Кравець А.Д. має на утриманні одну дитину віком до 16 років. Терміни виплати зарплати: 1 та 16 числа кожного місяця.

Необхідно:

Вирахувати суму податку з доходів, яку повинні утримати у гр. А.Д. Кравець у ТОВ "Райдуга".

Указати строки перерахування утриманої суми податку з доходів до бюджету.

ІІ. З 10.01 поточного року гр. Кравець А.Д. зарахована на постійне місце роботи у штат АТ "Весна".

З 10.01 по 31.01 поточного року включно їй нараховано заробітну плату за відпрацьовані дні січня - 550 грн., а також видані кошти на харчування під час перерви (робота не пов'язана зі шкідливими умовами праці) у сумі 124 грн.

Термін виплати зарплати: 4 та 18 числа кожного місяця.

Необхідно:

Вирахувати суму податку з доходів за січень місяць, яку повинні утримати у гр. А.Д. Кравець в АТ "Весна".

Указати строки перерахування утриманої суми податку з доходів гр. Кравець А.Д. до бюджету.

Завдання 3.

Гр. Корсаку А.Б., який є інвалідом дитинства, за місцем основної роботи у січні поточного року нараховано заробітну плату в розмірі 412 грн., премію з фонду матеріального заохочення - 280 грн., за листком тимчасової непрацездатності (дні хвороби - з 15 по 28 грудня) - 336 грн.

З 2 лютого по 12 березня громадянину надано відпустку. Сума відпускних склала 778 грн., у т.ч. за березень - 354 грн.

Крім того, у січні йому надано матеріальну допомогу з фонду адміністрації в розмірі 170 грн., а також путівку на лікування в санаторії вартістю 2280 грн., за яку він сплатив 10% її вартості.

Необхідно:

Обчислити оподатковувані суми за кожен місяць. Вирахувати з них суму податку з доходів фізичних осіб.

Указати діючий порядок утримання податку з доходів фізичних осіб.

Указати строки перерахування податку з доходів фізичних осіб до бюджету.

Примітка:

Заробітна плата гр. Корсака А.Б. за грудень склала 670 грн., податок утримано згідно з чинним законодавством.

Термін виплати заробітної плати: 3 та 18 числа кожного місяця.

Завдання 4.

Гр. Довбні В.П., який має посвідчення потерпілого від аварії на ЧАЕС III категорії, за місцем основної роботи у лютому поточного року нараховано:

заробітну плату         780 грн.;

премію з фонду матеріального заохочення            250 грн.;

за листком тимчасової непрацездатності

(дні хвороби з 19 по 31 січня)          360 грн.

З 10 березня по 15 квітня громадянину надано відпустку. Сума відпускних склала 710 грн. у т.ч. за квітень - 370 грн.

Заробітна плата гр. Довбні В.П. з 1 по 9 березня - 252 грн.; з 16 по 30 квітня - 420 грн.

Крім того, у березні йому надано матеріальну допомогу з фонду адміністрації в розмірі 300 грн., а також путівку на лікування в санаторій (вартість путівки - 2390 грн.), за яку він сплатив 10 % її вартості.

Примітка:

1.         Заробітна плата гр. Довбні В.П. за січень склала 868 грн., податок
було утримано згідно з чинним законодавством.

2.         Термін виплати заробітної плати 2 та 16 числа кожного місяця.
Необхідно:

Вирахувати сукупний оподатковуваний дохід за кожен місяць. Відповідь аргументувати.

Обчислити суму податку з доходів з урахуванням особливостей, що виникають при нарахуванні податку.

Указати строки перерахування податку в бюджет.

Тестові завдання

До складу місячного оподатковуваного доходу податком з доходів фізичних осіб включаються:

а)         грошові кошти, що отримані платником податку на відрядження або
під звіт;

б)         доходи, що отримуються у вигляді авторських гонорарів;

в)         аліменти, що виплачуються платником податку;
д) виграші у державну лотерею.

До складу місячного або річного оподатковуваного доходу податком з доходів фізичних осіб не включаються:

а)         доходи від продажу об'єктів прав інтелектуальної власності у вигляді
авторського винагородження;

б)         сума одноразової страхової виплати, отримана платником за
договорами довгострокового страхування життя у визначеному розмірі;

в)         виплати, що пов'язані з тимчасовою втратою працездатності;

г)         сума стипендії, що виплачується з бюджету студенту у визначеному
розмірі.

3.         У нерезидентів об'єктом оподаткування є:

а)         загальний річний оподатковуваний дохід, одержаний з різних джерел
як на території України, так і за її межами;

б)         загальний місячний оподатковуваний дохід з джерелом його
походження з України;

в)         іноземні доходи.

Податкова соціальна пільга з податку з доходів фізичних осіб надається:

а)         лише за основним місцем роботи;

б)         лише за основним місцем роботи протягом року та при здійсненні
річного перерахунку податку з доходів фізичних осіб;

в)         лише за місцем роботи, що не є основним;

г)         виключно за одним з місць роботи згідно з заявою платника.

Податкова соціальна пільга не може бути застосована до доходів платника податку з доходів фізичних осіб, якщо він отримує протягом звітного податкового місяця одночасно такі доходи:

а)         заробітну плату та винагородження;

б)         заробітну плату та страхові премії;

в)         заробітну плату та стипендію;

г)         заробітну плату та дивіденди.

Податкова соціальна пільга з податку з доходів фізичних осіб для постраждалих від Чорнобильської катастрофи осіб, які віднесені до III категорії, надається в розмірі:

а)         150% мінімальної заробітної плати;

б)         100% мінімальної заробітної плати;

в)         не надається.

Сума витрат на відрядження, що перевищує законодавчо встановлені норми та не повернута своєчасно, оподатковується таким чином:

а)         включається до оподатковуваного доходу місяця, в якому здійснені
витрати, та оподатковується в загальному порядку;

б)         включається до оподатковуваного доходу місяця, наступного за
звітним, та оподатковується в загальному порядку;

в)         оподатковується окремо від заробітної плати із застосуванням
„натурального" коефіцієнта.

Основна ставка податку з доходів фізичних осіб становить:

а)         5% від об'єкта оподаткування;

б)         13 % від об'єкта оподаткування;

в)         15% від об'єкта оподаткування;

г)         30 % від об'єкта оподаткування.

Якщо дохід платника податку з доходів фізичних осіб нараховується та виплачується, то податок з доходів фізичних осіб підлягає сплаті до бюджету:

а)         під час виплати доходу;

б)         протягом 30 календарних днів, наступних за останнім днем місяця,
в якому було нараховано дохід;

в)         протягом банківського дня, наступного за днем такої виплати.

Платники податку з доходів фізичних осіб не зобов'язані подавати до податкового органу річну декларацію про майновий стан і доходи у випадку:

а)         необхідності отримання податкового кредиту;

б)         виїзду за кордон на постійне місце проживання;

в)         отримання доходів від податкового агента;

г)         отримання доходів від нерезидента.