7.6. Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку з доходів фізичних осіб

Законом №889 передбачено також певний порядок нарахування, утримання та сплати податку з доходів фізичних осіб, а саме:

якщо дохід нараховується та виплачується, податок з доходів фізичних осіб підлягає сплаті до бюджету під час виплати доходу;

якщо дохід нараховується, але не виплачується, податок підлягає сплаті до бюджету у строки, установлені законом для місячного податкового періоду (тобто протягом 30 календарних днів, наступних за останнім днем місяця, в якому було нараховано дохід);

якщо нарахований дохід виплачується в негрошовій формі чи готівкою з каси - податок сплачується до бюджету протягом банківського дня, наступного за днем такої виплати