7.5. Право платника податку з доходів фізичних осіб на подат­ковий кредит

Відповідно до ст. 5 Закону № 889 установлено право платника -резидента на податковий кредит, за умови наявності у нього ідентифікаційного номера.

Податковий кредит - це сума (вартість) витрат, понесених платником податку - резидентом у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів - фізичних або юридичних осіб протягом звітного року (окрім витрат на сплату податку на додану вартість та акцизного збору), на суму яких дозволяється зменшення суми його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у випадках, визначених законом (ст.1 п.1.16 Закону № 889)

Перелік витрат платника податку з доходів фізичних осіб, які дозволено включати до складу податкового кредиту звітного року, наведено на рис. 7.4, а умови його надання - на рис. 7.5 (ст. 5 п. 5.2., 5.3., 5.4. Закону № 889)


ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ


 

]


 

Частина суми відсотків за іпотечним кредитом

Сума коштів або вартість майна, переданих громадянином у + вигляді пожертвувань або благодійних внесків (але не менше 2% та не більше 5% від суми його загального оподатковуваного доходу)

Сума коштів, сплачена громадянином на користь закладів освіти за навчання як його самого, так й іншого члена його сім'ї першого ступеня споріднення (але не більше суми місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, помноженої на 1,4 у розрахунку за кожен повний або неповний місяць навчання; тобто у 2007 році - 740 грн.)

Сума власних коштів, сплачена громадянином на користь закладів охорони здоров'я для компенсації платних послуг з лікування як його самого, так й іншого члена його сім'ї першого ступеня споріднення в розмірах, що не покриваються виплатами з фонду загально-обов'язкового медичного страхування, у тому числі для придбання ліків, медичних засобів та пристосувань

Сума витрат на сплату за власний рахунок страхових внесків, страхових премій за договорами довгострокового страхування життя та сума витрат на сплату страхових внесків за договорами недержавного пенсійного страхування

Сума витрат на штучне запліднення та оплата вартості державних послуг, пов'язаних з усиновленням дитини

Рис. 7.4. Перелік витрат, які дозволено включати до податкового кредиту

Після отримання декларацїіорганами державно/податкової служби здійснюється перерахунок суми фактично сплаченого протягом року податку з доходів фізичних осіб з урахуванням податкового кредиту і протягом 60 календарних днів з дня отримання декларацїїчерез орган державного казначейства забезпечується повернення платнику суми надлишку сплаченого податку на його розрахунковий рахунок або поштовим переказом (п.18.8 Закону № 889)