TEMA 7. ПОДАТОК З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Основи та термінологія податку з доходів фізичних осіб.

Види доходів і категоріїплатників податку з доходів фізичних осіб. Об'єкт оподаткування та порядок його визначення.

Ставки податку з доходів фізичних осіб.

Податкові соціальні пільги для платників податку з доходів фізичних осіб.

Право платника податку з доходів фізичних осіб на податковий кредит.

Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку з доходів фізичних осіб.

Порядок подання податкової декларації платниками податку з доходів фізичних осіб. Забезпечення виконання податкових зобов'язань та відповідальність за їх порушення.

Методичні рекомендації до вивчення теми

При вивченні даної теми необхідно спиратися на теоретичні знання, що отримані під час вивчення попередніх тем та законодавчо-нормативної бази, а саме: Закону України від 19.12.2006 р. № 489-І\/ „Про Державний бюджет України на 2007 рік", Закону України від 20.12.2005 р. №3235-ІУ, Закону України від 22.05.2003 р. № 889-ІУ "Про податок з доходів фізичних осіб" (зі змінами та доповненнями), Закону України від 18.02.1997 р. № 77/97-ВР „Про систему оподаткування"(зі змінами та доповненнями), Закону України від 26.06.1997 р. №400/ 97-ВР „ Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування". При цьому необхідно звернути увагу на основи оподаткування доходів фізичних осіб, а саме на індивідуальний прибутковий податок, що стягувався безпосередньо з доходів платників -фізичних осіб. В економічно розвинутих країнах цей вид податку відіграє суттєву роль у формуванні доходів бюджету. В Україні питома вага цього податку в загальному обсязі доходів бюджету була незначна, що було наслідком відповідних пропорцій розподілу ВВП на фонд заробітної плати і прибуток. Нині податок з доходів фізичних осіб займає досить суттєве місце у доходах Державного бюджету України. До переваг цього податку відносять його соціальну справедливість, оскільки він ставить рівень оподаткування в пряму залежність від обсягу доходу платників. Крім того, за допомогою поміркованих ставок і податкових соціальних пільг в оподаткуванні можна зменшувати податковий тягар для малоза­безпечених верств населення. А недоліком є наявність значних можливостей для платників щодо заниження оподатковуваного доходу і ухилення від сплати податку. Особливо це стосується оподаткування доходів від підприємницької діяльності.

При вивченні першого питання варто пам'ятати, що для визначення доходів, які оподатковуються податком, необхідно керуватися ст. 1, 3, 4 вказаного вище Закону № 889. При наданні права платникам для отримання податкового кредиту необхідно керуватись ст. 5 цього ж закону, при цьому слід запам'ятати перелік витрат, які включаються до складу податкового кредиту, та обмеження щодо використання права на податковий кредит. Окрім того, необхідно звернути особливу увагу на порядок надання податкових соціальних пільг платникам податків, ставки податку, порядок нарахування, утримання і сплати (перерахування) податку до бюджету, особливості нарахування та сплати податку з окремих видів доходів. Для цього слід керуватися ст. 6, 7, 8, 9 Закону

№ 889.