ЧАСТИНА І ОСНОВИ ОПОДАТКУВАННЯ ТЕМА 1. ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ТА ГЕНЕЗИС ПОДАТКІВ

Економічні передумови виникнення і розвитку податків.

Виникнення і розвиток податкової системи у країнах світу.

Податкова система в Україні, основні етапи її становлення.

Ця тема є вступною до нормативної дисципліни „Основи оподаткування". Отже, центральними питаннями є ті, що стосуються економічних передумов виникнення і розвитку податків, історичного процесу розвитку податкової системи у країнах світу та в Україні.

Під час вивчення питань даної теми важливо насамперед з'ясувати економічні передумови виникнення і розвитку податків, а також ту роль, яку виконували податки в економічній системі різних держав за різних часів.

Особливої уваги потребує з'ясування питання інституціональних і макроекономічних умов становлення податкової системи України та аналіз основних етапів її становлення.

Окрім того, у третьому питанні необхідно дати загальну характеристику податковій системі України, її складу та структурі, законодавчим актам, що її регламентують. При цьому слід чітко визначити основні тенденції в становленні податкової системи України в цілому та у становленні системи прямого та непрямого оподаткування зокрема. Окремої уваги потребують й проблеми реформування податкової системи України, ураховуючи класичні принципи проведення податкових реформ. І на завершення цього питання необхідно, по-перше, дати загальну характеристику процесу реалізації принципів оподаткування в Україні, по-друге, проаналізувати проекти реформування податкового законодавства України, по-третє, розглянути напрями вдосконалення податкової системи України та податкової політики України в сучасних умовах.