ТЕМА 6. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

Податок на прибуток підприємств як форма корпоративного прибуткового оподаткування.

Елементи податку на прибуток.

Порядок обчислення та сплати податку на прибуток.

Методичні рекомендації

При вивченні даної теми необхідно керуватися нормами Закону України "Про оподаткування прибутку підприємства" № 283/97-ВР від

р. (зі змінами та доповненнями).

При цьому необхідно враховувати, що підприємство повинно вести податковий облік, дані якого підтверджуються первинними документами і даними бухгалтерського обліку. Податковий облік обов'язково повинен бути пов'язаний з бухгалтерським. Окрім того, відповідно до п. 5.9 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" з метою визначення оподатковуваного прибутку необхідно вести облік приросту (збитку) балансової вартості матеріалів, сировини, комплектуючих тощо. Визначення приросту (збитку) балансової вартості матеріальних активів проводиться шляхом порівнювання їх залишків на початок та кінець звітного кварталу.

При розгляді порядку заповнення податкової декларації з податку на прибуток підприємств необхідно керуватися Порядком складання Декларації про прибуток підприємства, затвердженим ДПА України від

р. № 37 (зі змінами та доповненнями).