5.3. Порядок сплати мита

Митне оформлення товарів та їх пропуск на митну територію України можуть здійснюватися лише після сплати належних сум митних платежів або за умови надання митним органом в установленому порядку відстрочення чи розстрочення їх сплати. Нарахування платежів проводиться декларантами у відповідній графі вантажноїмитноїдеклараи/їза дієвими на момент оформлення ставками.

При сплаті сума платежів перераховується в наиіональну валюту України за офіиійним курсом НБУ, установленим на день подання деклараиіїдо митного оформлення. Оплата платежів проводиться до або на момент митного оформлення шляхом їх перерахування за безготівковим розрахунком на рахунок митної установи або внесення готівкою до каси митнииі. Під час митного оформлення вантажноїмитноїдеклараиїїспівробітники митних органів перевіряють правильність визначення декларантом:

митної вартості (кількісних показників) продукиії;

умов поставки;

коду згідно з УКТЗЕД;

країни походження товару;

правомірності надання пільг [33].

При проведенні митних проиедур суб'єкти зовнішньоекономічної
діяльності, окрім мита, сплачують митні збори, які є платою за послуги
митних органів і не є складовою чинної податкової системи України.
Проте митні збори впливають на суму податкових зобов'язань
платників ПДВ, оскільки враховуються під час визначення бази
оподаткування при подальшому використанні на території України
ввезених товарів та інших предметів господарської діяльності.            

Ключові терміни і поняття

Мито, митні збори, митна вартість, види мита, ставки мита.

Питання для самоконтролю знань

Що таке мито?

Чим відрізняються поняття „мито" та „митні платежі"?

Як класифікуються види мита?

Яка мета використання спеціальних видів мита?

Як визначається база оподаткування митом?

Яка схема розрахунку мита?

В якому порядку сплачуються мито та митні збори?

Навчальні завдання

Завдання 1.

Малим підприємством "Промінь" 12 березня поточного року ввезені косметичні вироби, що були придбані в Німеччині, у кількості 5000 шт. Вартість одиниці виробу - 20 євро за штуку.

Необхідно:

Обчислити суму мита, що підлягає сплаті в бюджет.

Указати порядок сплати мита.

Примітка:

Ставка митного збору - 0,2 %; Ставка мита - 6 євро за 100 одиниць; Курс євро - 6 грн. за 1 євро.

Завдання 2.

У травні поточного року підприємство для подальшої реалізації придбало в Німеччині куртки з натуральної шкіри вартістю 85 дол. США за одиницю в кількості 160 шт.

Необхідно:

Вирахувати суму ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету під час проходження митних процедур.

Сформувати закупівельну ціну продукції.

Примітка:

Ставка митного збору - 0,2 %;

Ставка мита - 10 %;

Курс євро - 6,5 грн. за 1 євро.

Завдання 3.

Спільним підприємством "Пульс" 31 жовтня поточного року було придбано у Туреччині для подальшої реалізації ювелірні вироби з дорогоцінних металів у кількості 1500 штук на суму 225000 дол. США.

Необхідно:

Вирахувати суму мита, митних зборів та податку на додану вартість, що підлягають сплаті в бюджет.

Указати строки сплати.

Сформувати закупівельну ціну продукції.

Примітка:

Ставки мита, митних зборів та обмінний курс НБУ застосовувати згідно з чинним законодавством.

Тестові завдання

При нарахуванні ввізного мита до товарів, що походять із тих країн або економічних союзів, що користуються в Україні режимом найбільшого сприяння або національним режимом, застосовуються:

а)         пільгові ставки;

б)         повні ставки;

в)         преференційні ставки.

Єдиний митний тариф України - це систематизоване зведен­ня ставок:

а)         непрямих податків, що діють в Україні;

б)         мита;

в)         мита та митних зборів.

Митна вартість - це:

а)         ціна товару, обумовлена в контракті;

б)         ціна, що фактично сплачена або підлягає сплаті на момент
перетину митного кордону;

в)         правильної відповіді немає.

Ставки мита залежно від методу нарахування поділяються

на:

а)         комбіновані, сезонні, ввізні, вивізні;

б)         адвалорні, антидемпінгові, компенсаційні;

в)         адвалорні, специфічні, комбіновані.

Компенсаційне мито - це:

а)         мито, що застосовується до товарів, що продаються за цінами,
значно нижчими, ніж ціни на внутрішньому та світовому ринках;

б)         мито, що застосовується для створення особливо сприятливого
режиму для однієї чи кількох країн;

в)         мито, що застосовується при продажу товарів, при виробництві
або експорті яких використовувалася субсидія, та ввезення (вивезення)
яких загрожує національним інтересам України.