5.2. Платники, ставки мита, об'єкт оподаткування

Мито - це податок на товари та інші предмети, які перетинають митний кордон України.

Основними законодавчими актами, які визначають механізм справляння та сплати мита в Україні, є Митний кодекс України, Закон України "Про єдиний митний тариф" від 05.02.92 р. № 2092-ХІІ зі змінами та доповненнями, а також Закон України "Про митний тариф України" від 05.04.2001р. № 2371-ІІІ, зі змінами та доповненнями.

Єдиний митний тариф України - це систематизоване зведення ставок мита, яким обкладаються товари та інші предмети, що ввозяться на митну територію України або вивозяться за її межі.

Єдиний митний тариф затверджує Верховна Рада України за поданням Кабінету Міністрів.

Відповідно до зазначених вище законодавчих актів встановлено основні елементи мита, до яких відносяться: платники податку, об'єкт оподаткування, ставки, пільги.

Платником мита є будь-які юридичні або фізичні особи, які здійснюють переміщення через митний кордон України товарів та інших предметів, що підлягають митному оподаткуванню.

Об'єктом оподаткування митом, залежно від виду ставки, є митна вартість товарів або інших предметів, які переміщуються через митний кордон країни, чи кількість товарів.

Митна вартість товарів - це заявлена декларантом або визначена митним органом вартість товарів, що переміщуються через митний кордон України, яка обчислюється на момент перетинання товарами митного кордону України.

Першоосновою для митної оцінки є вартість угоди (контрактна вартість)


ціна товару, зазначена в рахунку-фактурі

фактичні витрати, якщо їх не включено до рахунку-фактури


 

на транспортування, навантаження, розвантаження, перевантаження та страхування до пункту перетину митного кордону України

комісійні та брокерські

плата за використання об'єктів інтелектуальної власності, що стосується цих товарів та інших предметів, і має бути сплачена імпортером (експортером) прямо або побічно як умови їх увезення (вивезення)

Рис. 5.1. Порядок визначення митної вартості товару

Відповідно, якщо означені витрати зроблено після перетину митного кордону і включено до рахунку-фактури, для визначення митної вартості фактурна вартість товару зменшується на суму таких витрат

ВИДИ МИТА ЗА МЕТОДОМ НАРАХУВАННЯ


Адвалорне


Специфічне


Комбіноване


 

нараховується у відсотках до митної вартості товарів та інших предглетів

що

обкладаються митом

нараховується в

установленому грошовому розмірі на одиницЮ товарів та інших предглетів що обкладаються митом

поЄднуЄ адвалерні та

специфічні види митного обкладання


 

Рис. 5.2. Види мита за методом нарахування


ВИДИ МИТА ЗАЛЕЖНО ВІД НАПРЯМУ РУХУ ТОВАРІВ ТА МИТНОЇ ПОЛІТИКИ

ДЕРЖАВИ

 

 

 

ввізне - нараховується на товари та інші предмети при їх увезенні на митну територію України

 

 

вивізне - нараховується на товари та інші предмети при їх вивезенні за межі митної території України

 

 

сезонне (увізне і вивізне мито) установлюється на строк не більш як чотири місяці з моменту його встановлення

 

 

спеціальне мито застосовується як захисний захід українських виробників

 

 

антидемпінгове ввізне (вивізне) мито застосовується на випадок продажу товарів   за   цінами   істотно   нижчими,   ніж   ціни на внутрішньому ринку країни або на світовому ринку

 

            ►

компенсаційне ввізне (вивізне) мито застосовується на випадок продажу товарів, при виробництві або експорті яких прямо чи побічно використовувалася субсидія, якщо таке ввезення (вивезення)   завдає   чи    загрожує    завдати шкоди вітчизняним виробникам та державним інтересам України

 

Рис. 5.3. Види мита залежно від напряму руху товарів та митної політики держави


преференційні


пільгові


повні (або загальні)


 

Рис. 5.4. Види ставок мита

Преференційні - це ставки, які встановлюються державою для створення особливо сприятливого режиму для однієї чи кількох країн на всі чи окремі групи товарів, що імпортуються

Пільгові - це ставки, які створюють найбільш сприятливі умови
для імпорту товарів із країн і економічних союзів, з якими Україна
уклала угоди про вільну торгівлю або торговельно-економічні угоди
щодо створення найбільш сприятливого режиму чи національного
режиму          

Повні - це ставки, які застосовуються щодо товарів, що ввозяться на митну територію Україну (крім пільгових та преференційних)


При застосуванні адвалорних ставок необхідно звертати увагу на базові умови поставки, що визначаються міжнародними правилами "1пШегтэ - 2000" і мають суттєве значення при визначенні митної вартості товарів

5. За митне оформлення товарів та інших предметів у зонах митного контролю на територіях і в приміщеннях підприємств, що зберігають такі товари та інші предмети або поза робочим часом, установленим  для   митниці  (за  одну  годину  роботи одного працівника митниці):

у робочий час

20 доларів США

у неробочий час, суботу, неділю

40 доларів США

у святкові дні

50 доларів США

6.   За   відмову   від   замовлених послуг, передбачених пунктом 6 цього додатка, без завчасного попередження в письмовій формі

20%

7.   За   митне   оформлення транспортного засобу індивідуального користування, якщо цей засіб використовується для перевезення товарів та інших предметів в обсягах, що підлягають обкладенню митом

10%

8. За видачу посвідчень на право реєстрації (перереєстрації)     увезених     в Україну громадянами транспортних засобів (у тому числі ввезених тимчасово), а також номерних агрегатів, що підлягають реєстрації в органах Державної автоінспекції

15%

9. За зберігання товарів та інших предметів на складах митниць (окрім товарів та інших предметів, зазначених у статті 86 Митного кодексу України), за 1 кг за кожний день зберігання:

перші десять календарних днів

0,1%

кожний наступний календарний день

0,5%

10. За зберігання товарів та інших предметів, що підлягають обов'язковій передачі митниці для зберігання, зазначені у статті 86 Митного кодексу України, за кожний день зберігання:

перші десять календарних днів

0,1% загальної вартос­ті   товарів  та інших предметів

кожний наступний календарний день

0,5% загальної вартос­ті   товарів  та інших предметів

11. За видачу підприємству свідоцтва про визнання його декларантом (на термін до одного року)

1500 доларів США

12. За продовження терміну дії (перереєст­рації) свідоцтва про визнання підприємства декларантом (щорічно)

1000 доларів США

13. За видачу сертифіката підтвердження доставки товару,  прийнятого  під режим експортного контролю України

100 доларів США