4.1. Акцизний збір як форма специфічних акцизів

Акцизний збір - це різновид непрямих податків, що має низку специфічних рис. Як і інші акцизи, він включається до ціни товару та сплачується в кінцевому підсумку покупцем, а не виробником.

Як специфічний акциз він є податком на окремі види і групи товарів, який справляється за індивідуальними, тобто специфічними за кожним найменуванням товарів, ставками.

Специфічні акцизи використовуються у податкових системах практично всіх держав і відіграють помітну роль у формуванні фінансових ресурсів держави. їх фіскальне значення визначається тим, що об'єктами акцизного оподаткування є, як правило, високорентабельні товари, які не є предметом першої необхідності, але користуються масовим попитом. Насамперед алкогольні, тютюнові та інші вироби

Акцизний збір - це непрямий податок на окремі товари (продукцію), визначені законом як підакцизні, що включається до ціни цих товарів (продукції)

Акцизний збір (як форма специфічних акцизів) та податок на додану вартість (як форма універсальних акцизів) мають ряд відмінностей (рис. 4.1.)


Акцизний збір


Податок на додану вартість


 


диференційовані за окремими видами та групами товарів


 

Ставки


недиференційовані за окремими видами товарів (якщо застосовується декілька ставок, кількість їх незначна)


 


товари


Об'єкт оподаткування товари, роботи, послуги


 


сплачується один раз, як правило, виробником чи імпортером

Порядок сплати


сплачується на всіх етапах руху товарів


 


має менш регресивний характер, оскільки

певні групи підакцизних товарів споживаються, як

правило, заможними

верствами населення. Наприклад, легкові

автомобілі, хутряні та ювелірні вироби до

недавнього часу та інші


Соціальні наслідки


має більш регресивний характер для заможних громадян; основний тягар розподіляється

між широкими верствами населення, які витрачають більшу частину доходів на поточне споживання


 


впливає, оскільки підвищення цін за рахунок акцизного збору може зменшити споживання в кількісному вимірі

Вплив на структуру споживання

не впливає, оскільки ставки є універсальними, (практично єдиними на всі товари й послуги)


 

Рис. 4.1. Відмінності акцизного збору від податку на додану вартість за окремими характеристиками

Перелік підакцизних товарів і ставки акцизного збору встановлюються Верховною Радою. На початку 90х років до числа підакцизних відносилась значна кількість найменувань товарів: шоколад, кава, хутряні та ювелірні вироби, ікра, аудіотехніка тощо. Це було пов'язано насамперед з фіскальною спрямованістю податково/політики цього етапу розвитку держави. Суттєве скорочення переліку підакцизних товарів відбулося з 1999 року. Нині до нього включені наведені нижче групи товарів (рис. 4.2.)


Подпись:
Підакцизні товари


Нафтопродукти (бензин, дизельне паливо та інші)

Спирт та алкогольні напої

Транспортні засоби

Тютюнові вироби


Пиво


 

Рис. 4.2. Види підакцизних товарів