TEMA 4. АКЦИЗНИЙ ЗБІР

Акцизний збір як форма специфічних акцизів.

Платники акцизного збору, об'єкт оподаткування, ставки.

Методика розрахунку сум акцизного збору.

Пільги з акцизного збору.

Строки сплати акцизного збору та подання податкової звітності.

Методичні рекомендації до вивчення теми

При вивченні теми необхідно звернути увагу на те, що акцизний збір є одним з непрямих податків, оскільки він включається до ціни товарів і сплачується в кінцевому підсумку покупцем, а не виробником товарів. Його відносять до категорії специфічних акцизів, тобто стягнення цього податку провадиться за диференційованими ставками з окремих груп товарів.

Окрім того, необхідно з'ясувати, у чому полягають головні відмінності акцизного збору від ПДВ. При цьому потрібно усвідомити, що на відміну від податку на додану вартість акцизним збором оподатковуються виключно товари і не оподатковуються роботи та послуги. Об'єктом оподаткування акцизним збором є повна вартість товарів (якщо ставки встановлені у відсотках), тоді як ПДВ нараховується тільки на її частину - додану вартість. Кожна група підакцизних товарів має визначену ставку, тоді як ПДВ стягується, як правило, за універсальною ставкою.

При вивченні елементів акцизного збору та методики його розрахунку необхідно звернутися до відповідних 3аконів України, в яких зазначається перелік підакцизних товарів, ставки акцизного збору та методика їх застосування.

Щодо сплати акцизного збору потрібно з'ясувати, що строки сплати акцизного збору залежать насамперед від групи підакцизного товару. Дещо інший порядок сплати акцизного збору передбачений при ввезенні (пересиланні) підакцизних товарів на митну територію України: акцизний збір сплачується одночасно зі справлянням мита і митних зборів або під час митного оформлення товарів. Формою податкової звітності з акцизного збору є розрахунок, строк подання якого регламентується нормами Закону „Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21.12.2000 р. № 2181-111.