3.3. Пільги за податком на додану вартість

Пільги з ПДВ можна трактувати таким чином:

виключення з об'єктів оподаткування ПДВ окремих видів операцій та застосування нульової ставки можна розглядати як пільгу для стимулювання окремих видів діяльності й підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції;

звільнення від оподаткування окремих видів товарів (робіт, послуг) можна розглядати як пільгу для споживачів, оскільки в кінцевому рахунку відбувається зниження вартості цієї продукції.

Механізм впливу зазначених пільг на формування податкових зобов'язань платника буде розглянуто нижче

Від оподаткування звільняються такі операції, при цьому «вхідний» ПДВ не входить до податкового кредиту, а включається до валових витрат:

поставка вітчизняних продуктів дитячого харчування молочними кухнями та спеціалізованими магазинами і пунктами (за переліком КМУ);

поставка (передплата) і доставка періодичних видань друкованих засобів масової інформації вітчизняного виробництва, поставка книжок вітчизняного виробництва, поставка учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників вітчизняного виробництва;

поставка послуг з вищої, середньої, професійно-технічної та початкової освіти (за переліком КМУ); виховання й освіта дітей будинками культури, дитячими музичними та художніми школами, школами мистецтв; поставка послуг з розміщення учнів або студентів в інтернатах або гуртожитках;

поставка товарів спеціального призначення для інвалідів (за переліком КМУ), уповноваженому органу державної виконавчої влади, у тому числі легкових автомобілів, з їх оплатою за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів;

послуги з доставки пенсій та грошової допомоги населенню;

6)         поставка послуг з реєстрації актів громадського стану
державними органами;

7)         поставка лікарських засобів та виробів медичного
призначення (за переліком КМУ), який визначається щорічно до
1 вересня попереднього звітному року;

поставка послуг з охорони здоров'я (за переліком КМУ) закладами, що мають ліцензію на поставку таких послуг;

поставка путівок на санаторно-курортне лікування та відпочинок на території' України фізичним особам віком до 18 років;

поставка (у межах норм КМУ) послуг з:

утримання дітей у дошкільних закладах, школах-інтернатах; осіб у будинках для престарілих та інвалідів;

харчування дітей у школах, ПТУ та громадян у закладах охорони здоров'я;

харчування та облаштування на нічліг осіб, які не мають житла, у спеціально відведених місцях;

поставка послуг з перевезення пасажирів міським транспортом за регульованими тарифами;

поставка культових послуг та предметів культового призначення, окрім підакцизних, (за переліком КМУ);

поставка послуг з поховання (за переліком КМУ) будь-яким платником податку;

передача конфіскованого майна, нічийних знахідок, скарбів або майна, визнаних нічийними, у власність держави;

поставка (продаж, передача) земельних ділянок, земельних паїв, окрім тих, що знаходяться під об'єктами нерухомого майна та включаються до їх вартості;

безоплатна приватизація житлового фонду, присадибних земельних ділянок та паїв, а також послуги з приватизації;

поставка житла (об'єктів житлового фонду), крім їх першої поставки;

поставка товарів (робіт, послуг), для власних потреб дипломатичних представництв, консульських установ, представництв міжнародних організацій (за переліком КМУ);

надання благодійної допомоги у порядку, встановленому законодавством;

оплата вартості фундаментальних досліджень, науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт за рахунок держбюджету;

поставка послуг бібліотеками комунальної та державної власності;

23)       поставка платником податку на додану вартість
культурних цінностей (відповідно до норм статті 8 Закону „Про
податок на додану вартість");

поставка товарів (робіт, послуг), за винятком підакцизних, грального бізнесу та покупних товарів підприємствами й організаціями громадських організацій інвалідів (за дозволом міжвідомчої Комісії);

безкоштовна передача продукції (робіт, послуг) власного виробництва (окрім підакцизної) сільськими господарствами та лікувально-виробничими трудовими майстернями будинків-інтернатів та територіальних центрів з обслуговування самотніх громадян похилого віку для власних потреб зазначених закладів;

поставка в сільській місцевості сільгосптоваровиробниками послуг з ремонту шкіл, дошкільних закладів, інтернатів, закладів охорони здоров'я та надання матеріальної допомоги (у межах одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян у місяць на одну особу) продуктами харчування власного виробництва й послуг з обробки землі багатодітним сім'ям, ветеранам праці та війни, реабілітованим громадянам, інвалідам праці та дитинства, одиноким особам похилого віку, особам, які постраждали внаслідок Чорнобильськоїкатастрофи, школам, дошкільним закладам, інтернатам, закладам охорони здоров'я;

до 01.01.2008 р. пДв, нарахований переробними підприємствами за реалізовані молоко та молочну продукцію, м'ясо та м'ясопродукти спрямовується ними сільгосптоваровиробникам за поставлені молоко і м'ясо, а ПДВ, нарахований сільгосппідприємствами за реалізовані ними молоко, худобу, птицю, вовну, молочну продукцію та м'ясопродукти, вироблені у власних переробних цехах, залишається в них для підтримки власного виробництва тваринницької продукції' та продукції птахівництва;

до 01.01.08 р. ПДВ, нарахований при поставці власних товарів, (робіт, послуг) залишається у сільгосптоваровиробника в разі додержання підприємством 50% питомої ваги сільськогосподарської продукції власного виробництва у валовому доході підприємства;

на період виконання робіт щодо підготовки та зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації, які виконуються за кошти міжнародної допомоги - операції з імпорту товарів (матеріалів, устаткування), окрім підакцизних;

безкоштовна передача приладів обладнання, матеріалів, окрім підакцизних, науковим установам та науковим організаціям, вищим навчальним закладам III - IV рівнів акредитації, унесеним до Державного реєстру наукових організацій, яким надається підтримка держави;

імпорт товарів морського промислу суднами, зареєстро­ваними в Державному судновому реєстрі або Судновій книзі України;

33)       операції в рамках наукового та технологічного
співробітництва відповідно до Угоди між Україною та Європейським
Співтовариством про наукове і технічне співробітництво;

імпорт культурних цінностей (за певними кодами УКТЗЕД), виготовлених п'ятдесят і більше років тому, які ввозяться для подальшої передачі музеям, галереям, виставковим центрам, установам культури або освіти, що знаходяться у державній або комунальній власності;

надання послуг з перевезення (переміщення) пасажирів та вантажів транзитом через територію і порти України;

забезпечення послуг, що надаються іноземним суднам та оплачуються ними портовими зборами;

до 01.01.2009 р. - виконання робіт та поставок послуг у видавничій діяльності, діяльності з виготовлення та розповсюдження видавництвами, підприємствами поліграфії, розповсюджувачами книжкової продукції, виробленої в Україні, виробництво та поставка паперу і картону, вироблених в Україні для виготовлення книжкової продукції;

до 01.01.2008 р. - поставка відходів і брухту чорних металів (за переліком КМУ)