TEMA 3. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

Сутність податку на додану вартість.

Елементи податку на додану вартість: платники, об'єкт оподаткування, ставки.

Пільги з податку на додану вартість.

Порядок обчислення податку на додану вартість. Облік податку Строки сплати податку на додану вартість і подання декларацій.

Методичні рекомендації до вивчення теми

При вивченні теми слід насамперед з'ясувати сутність ПДВ як непрямого податку, що сплачується до бюджету на кожному етапі просування товару від виробника до споживача. У цьому контексті доцільно розглянути відмінності податку на додану вартість від інших видів універсальних акцизів, які використовувались чи використовуються у світовій практиці оподаткування. Далі доречно з'ясувати, що являє собою додана вартість та як вона визначається.

При визначенні категорій платників податку, операцій, що є об'єктом оподаткування, ставок податку та інших його елементів, слід керуватися нормами Закону України „Про податок на додану вартість" від 03.04.1997 року № 168/97-ВР (зі змінами та доповненнями).

Далі слід з'ясувати зміст та спрямованість пільг із податку на додану вартість, звернувши увагу на таке:

-           перелік операцій, звільнених від оподаткування, наведено у ст. 5 зазначеного вище закону, але в більш широкому розумінні до пільг можна віднести і застосування нульової ставки до окремих видів операцій, і виключення деяких операцій з об'єкта оподаткування ПДВ;

-           пільги можуть мати стимулювальну чи соціальну спрямованість. Необхідно усвідомити методику обчислення податку на додану

вартість, яка використовується у вітчизняній практиці справляння цього податку. Суттєве значення для правильного нарахування податку має визначення дати виникнення податкових зобов'язань платника та його права на податковий кредит, що відбувається за певними правилами. Необхідно також звернути увагу на особливості застосування касового методу визначення податкових зобов'язань та податкового кредиту. При вивченні цього питання важливо усвідомити алгоритм розрахунку суми податку, що підлягає сплаті до бюджету та наявний порядок відшкодування податку з бюджету.

При вивченні матеріалу потрібно розглянути строки сплати податку на додану вартість та подання декларацій, які визначаються відповідно до положень Закону „Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21.12.2000 р. " 2181-111 і залежать від установленого для платника податкового періоду.